Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Παρασκευή 15 Νοεμβρίου 2019

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ

   Η ΕΑΑΣ συνέταξε αίτηση θεραπείας – ένσταση, κατά του αναρτηθέντος μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής Κύριας σύνταξης Ιανουαρίου & Φεβρουαρίου 2019, με αίτημα την ακύρωση του επανυπολογισμού της.


     Αναλυτικά βήματα – οδηγίες υποβολής της αναφερόμενης ηλεκτρονικής ένστασης στον ΕΦΚΑ όπως παρακάτω:

1. Είσοδος στην σελίδα του ΕΦΚΑ
2. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Συνταξιούχοι’’
3. Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’Πληρωμές’’
4.  Επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ Ένσταση / Αίτηση Θεραπείας κατά Μηνιαίου Ενημερωτικού Σημειώματος Πληρωμής Κύριας Σύνταξης  ‘’
5.  Συνεχίζουμε με τους Κωδικούς    ‘’TAXINET’’
6.  Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Είσοδος’’
7.  Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Εξουσιοδότηση’’
8.  Αναγράφουμε στις οικείες θέσεις το Α.Φ.Μ , τον Α.Μ.Κ.Α. και τον ‘’Κωδικό Επιβεβαίωσης’’
9.   Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Νέα Αίτηση ‘’
10.  Αναγράφουμε το προσωπικό e-mail.
11.  Στον Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης , επιλέγουμε την ένδειξη ‘’ΕΦΚΑ-ΔΗΜΟΣΙΟ ‘’
12.  Στην Κατηγορία Σύνταξης ,επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Σύνταξης Γήρατος ‘’
13.  Αναγράφουμε τον Αριθμό Μητρώου Συνταξιούχου
14.  Επιλέγουμε το παρακάτω κείμενο προσθέτοντας το ποσό της προσωπικής διαφοράς στο υπάρχον κενό (κόκκινου χρώματος) ,του Ενημερωτικού Σημειώματος Συντάξεως του Ιανουαρίου  2019.
Με βάση το ν. 4575/2018 μου χορηγήθηκε εφάπαξ χρηματικό ποσό κατόπιν των υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/ 2016 αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας (ΣτΕ). Όμως, δεν αναπροσαρμόσθηκε αυξητικά η  σύνταξή μου από τον Μάιο 2016 έως και σήμερα. Περαιτέρω, με βάση το ν. 4387/2016 επανυπολογίσθηκε η σύνταξή μου, με συνέπεια να μειωθεί και να προκύψει προσωπική διαφορά ποσού …… ευρώ, χωρίς να προκύπτουν τα στοιχεία που λήφθηκαν υπόψη (συντάξιμες αποδοχές, χρόνος ασφάλισης, ποσοστό αναπλήρωσης, μείωση λόγω ηλικίας κλπ.) για τον εν λόγω επανυπολογισμό της σύνταξής μου. Επίσης, δεν προκύπτει η έκδοση ατομικής πράξης επανυπολογισμού, το όργανο που την εξέδωσε και ένδικο βοήθημα κατ’ αυτής.
Επειδή η μη αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξής μου και ο επανυπολογισμός αυτής με βάση το ν. 4387/2016 αντίκεινται σε διατάξεις του Συντάγματος και στην ΕΣΔΑ, ΠΑΡΑΚΑΛΩ όπως αναπροσαρμοσθεί αυξητικά σύμφωνα με τις ως άνω αποφάσεις του ΣτΕ και να ακυρωθεί ο επανυπολογισμός της σύνταξής μου που έλαβε χώρα με το ν. 4387/2016, καθώς και να μου επιστρέψετε τα παρανόμως παρακρατηθέντα ποσά σύνταξης.  ».
15.  Επιλέγουμε την ένδειξη  ‘’Υποβολή Αίτησης ‘’ και ‘’Αποσύνδεση ‘’

ΠΡΟΣΟΧΗ
       1. Όλοι οι στρατιωτικοί συνταξιούχοι θα πρέπει να καταθέσουν αίτηση με αίτημα την αναπροσαρμογή αυξητικά της σύνταξης με βάση τις υπ’ αριθ. 1125 έως 1128/2016 αποφάσεις της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Επικρατείας με βάση τα παραπάνω βήματα.
        2. Ειδικότερα όσοι στρατιωτικοί συνταξιούχοι έχουν προσωπική διαφορά (θετική)θα πρέπει να καταθέσουν το συντομότερο δυνατό ηλεκτρονικά (μέσω της ιστοσελίδας του Ε.Φ.Κ.Α., επιλογή: ένσταση / αίτηση θεραπείας κατά του μηνιαίου ενημερωτικού σημειώματος πληρωμής κύριας σύνταξης, σύνδεσμος https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml) αίτηση με αίτημα την ακύρωση του επανυπολογισμού της σύνταξης.

Εκ της ΕΑΑΣ/ Παράρτημα Τρικάλων 
eaastrikalonblogspot.com 
email eaastrikalon@gmail.com

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου