Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Σάββατο 9 Νοεμβρίου 2019

ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΙ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ ΚΑΙ Ο ΝΟΜΟΣ 4387/2016


Τελευταία δημοσιεύτηκε μια σειρά αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας {ΣτΕ} που αφορούν στην συνταγματικότητα διατάξεων του νόμου 4387/2016 {ΦΕΚ 85 Α΄} για το ενιαίο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης και την μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος.                                                
  Συγκεκριμένα αφορούν στην ίδρυση και λειτουργία του Ενιαίου Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης {ΕΦΚΑ} και την ένταξη σ’ αυτόν όλων των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, καθώς και των δημοσίων υπαλλήλων. 

   Ομοίως, στον επανυπολογισμό των κύριων συντάξεων, τα ποσοστά αναπλήρωσης αυτών και την χρηματοδότηση των επικουρικών συντάξεων.

   Από την μελέτη των σχετικών αποφάσεων διαπιστώνεται ότι δεν μπορούν να εξομοιώνονται κατηγορίες προσώπων, που τελούν υπό διαφορετικές συνθήκες και ότι με την ενιαία μεταχείριση αυτών παραβιάζεται η αρχή της ισότητας {ΣτΕ 1880/2019}.

    Ομοίως, το εισόδημα των συνταξιούχων πρέπει να ευρίσκεται όσο το δυνατόν εγγύτερα προς εκείνο, που είχαν κατά την διάρκεια του εργασιακού τους βίου.

    Η επάρκεια των συνταξιοδοτικών παροχών και η αλληλεγγύη σε συνδυασμό με την αρχή της ισότητας είναι οι αντισυνταγματικοί κανόνες του δικαίου της κοινωνικής ασφάλισης κάθε κατηγορίας εργαζομένων, στους οποίους περιλαμβάνονται και οι δημόσιοι υπάλληλοι.

    Οι διατάξεις του νόμου 4387/2016, οι οποίες ακυρώνονται με τις αποφάσεις του ΣτΕ επεδίωξαν την ρύθμιση κατά ενιαίο και ισοπεδωτικό τρόπο περιπτώσεων, οι οποίες δεν είναι όμοιες.
    Μια ιδιαίτερη και ξεχωριστή κατηγορία δημοσίων υπαλλήλων ή λειτουργών είναι και οι στρατιωτικοί, για τους οποίους τόσον  ο συνταγματικός νομοθέτης έχει επιφυλάξει διαχρονικά ιδιαίτερο μισθολογικό και συνταξιοδοτικό καθεστώς {Συντάγματα 1927, 1952  και 1975}, όσον και ο κοινοβουλευτικός επί ενάμιση και πλέον  αιώνα {1852 – 2016} διατήρησε ιδιαίτερη μισθολογική και συνταξιοδοτική μεταχείριση.
    Η ιδιαίτερη αυτή μεταχείριση, την οποία διαχρονικά επεφύλαξαν ο συνταγματικός και ο κοινός νομοθέτης θεμελιώνεται στην αναγνώριση της σημασίας της εθνικής αποστολής, που επιτελούν, των αυξημένων υπηρεσιακών υποχρεώσεων, των ειδικών συνθηκών εργασίας και διαβίωσης και των αυξημένων κινδύνων για τη ζωή τους και την σωματική τους ακεραιότητα {ΣτΕ 2192/2014}.

    Ο θεσμός των Ενόπλων Δυνάμεων είναι αδήριτη ανάγκη να διαφυλαχθεί ως κόρη οφθαλμού από κάθε είδος φθοράς και παραγνώρισης της παράδοσης, του κύρους, των ιδιαιτεροτήτων και της ευαισθησίας τους.
    Ο αξιωματικός δεν είναι δημόσιος υπάλληλος, δεν ασκεί επάγγελμα, αλλά λειτούργημα, το οποίο είναι αξίωμα, διαβιώνει σε ειδικό καθεστώς και προσφέρει τις υπηρεσίες του μεγέθους θυσίας ζωής. Η Πολιτεία από τον δημόσιο υπάλληλο ζητάει να προσφέρει την εργασία του, ενώ από τον αξιωματικό ζητάει να προσφέρει όχι μόνον την εργασία του, αλλά και τη ζωή του.
    Η αποσύνδεση της σύνταξης, που έγινε με τον νόμο 4387/2016 από τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους αποτελεί συνταξιοδοτική εκτροπή και αποκόπτει οριστικά τους αποστράτους από την μεγάλη στρατιωτική οικογένεια. Είναι το αποτέλεσμα μιας κακής, άδικης, καταχρηστικής, λανθασμένης και επικίνδυνης προσέγγισης, αλλά και καθαρά πολιτικής αντιμετώπισης των προβλημάτων της κοινωνικής τάξης των στρατιωτικών. Αντιμετωπίζονται απαξιωτικά και υποβαθμισμένα ως συντεχνιακή κατηγορία εργαζομένων δημοσίων υπαλλήλων.
    Μετά την παραπάνω περιγραφή, ανάπτυξη και παρουσίαση   π ρ ο τ ε ί ν ε τ α ι  όπως οι στρατιωτικοί αφ’ ενός μεν εξαιρεθούν της υπαγωγής τους στον ΕΦΚΑ και παραμείνουν στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, το οποίο να συνεχίσει να λειτουργεί ως ανεξάρτητος οργανισμός, ως μέχρι τούδε, αφ’ ετέρου δε να διατηρηθεί η σύνταξή τους ως άμεση σύνδεση με τις αποδοχές των εν ενεργεία συναδέλφων τους {άρθρο 34 ΠΔ 169/2007 – ΦΕΚ 210 Α΄}, δεδομένου ότι η αποσύνδεση θίγει την δίκαιη αναλογία μισθού και σύνταξης.
    Η πρότασή μας, χωρίς την παραμικρή οικονομική επιβάρυνση, είναι σύμφωνη και στηρίζεται τόσον στις συνταγματικές αρχές του κράτους δικαίου και κοινωνικού, της χρηστής διοίκησης, της ασφάλειας δικαίου, του σεβασμού της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της δικαιολογημένης εμπιστοσύνης προς την διοίκηση, όσον και προς την νομολογία και τις αποφάσεις των ανωτάτων δικαστηρίων της χώρας.
Νικόλαος Ζαρκάδας  
  Υποστράτηγος ε.α.
ΟΜΑΔΑ 21
ΕΛΛΗΝΙΚΟ  Παρατηρητήριο

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου