Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2014

Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

                             

Δελτίο Τύπου της Ε.Α.Α.Σ. για συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού


                                                       

ΕΝΩΣΗ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ
Χαριλάου Τρικούπη 18 Α, 106 79, Αθήνα
Τηλ.: 210 36 33 797 - Τηλεομοιότυπο.: 210 362 14 10
Ιστοσελίδα: www.eaas.gr

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
                                                 Αθήνα, 21 Οκτωβρίου 2014

ΘΕΜΑ: Συνάντηση με τον Πρόεδρο του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Σας γνωρίζουμε ότι στις 17 Οκτωβρίου 2014, ο Πρόεδρος, ο Δνων Σύμβουλος και 3 Μέλη του Δ.Σ. της Ε.Α.Α.Σ., συναντήθηκαν στο Μ.Τ.Σ. με τον Πρόεδρο, Γεν. Δντή και Δντές του.
Η συνάντηση έγινε κατόπιν αιτήσεως της Ε.Α.Α.Σ. για αλληλογνωριμία, και ενημέρωση επί θεμάτων που απασχολούν τους αποστράτους Αξκούς και είναι αρμοδιότητας Μ.Τ.Σ.
Η συζήτηση/ενημέρωση που ακολούθησε, πραγματοποιήθηκε σε άριστο πνεύμα συναδελφότητας και συνεργασίας και με πλήρη διαφάνεια. 

Απαντήθηκαν πολλά ερωτήματα όπως:
Τα μερίσματα του Μ.Τ.Σ. και του ΕΚΟΕΜΣ, αρχής γενομένης από τον Αυγ 14, φορολογούνται ΜΟΝΟΝ μία φορά, από την ΗΔΙΚΑ.
Δεν έχει εκδοθεί ακόμη η απόφαση από την εκδίκαση της αγωγής της PICAR ΑΕΕ κατά του Μ.Τ.Σ. της 1-4-14, στο Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών. Το θέμα παρακολουθείται στενά και αν η απόφαση είναι εις βάρος του Μ.Τ.Σ. τότε θα γίνει έφεση.
Η απογραφή κατέγραψε 349 θανόντες μερισματούχους, οι κληρονόμοι των οποίων χρωστούν στο ΜΤΣ περίπου 1 εκατομμύριο €. Τα χρωστούμενα θα διεκδικηθούν με κάθε ένδικο μέσον.
Για 1.037 άτομα που δεν έχουν απογραφεί ακόμη, ανεστάλη το Μέρισμα. Για 8 άλλα άτομα διεκόπη το Μέρισμα.
Αναμένεται η έκδοση της ΚΥΑ των Υπουργών Προστασίας του Πολίτη και ΥΕΘΑ για την υλοποίηση του Ν. 4256/2014, ώστε 5% επί των προστίμων για παραβάσεις ΚΟΚ να περιέρχεται ως πόρος του Μ.Τ.Σ.
Θα καταβληθεί προσπάθεια για διόρθωση της τιμής του μεριδίου, μετά την εξέταση των νέων δεδομένων του δεκαμήνου Ιαν-Οκτ 14.
Προωθήθηκε τροπολογία για καθορισμό μερισματοδοτικών βαθμών Ταξχου και Αλχία. Επίσης έχουν προωθηθεί άλλες 9 τροπολογίες, για τη βελτίωση των παρεχομένων υπηρεσιών.
Η ισχύουσα νομοθεσία δεν προβλέπει την διαφορετική αντιμετώπιση της οικονομικής ενίσχυσης των μερισματούχων της ΕΛ.ΑΣ, λόγω των χαμηλότερων εσόδων από την ΕΛ.ΑΣ. 
Το ΒΟΕΑ χορηγείται πλέον στην ηλικία των 25 ετών και καταβάλλεται πλέον μετά από 2 μήνες από την υποβολή του αιτήματος. Επίσης, η χορήγησή του προηγείται του Μερίσματος.
Υπάρχει πλήρης διαχωρισμός Μ.Τ.Σ. και ΕΚΟΕΜΣ.
Η εξυγίανση του Μ.Τ.Σ. εξελίσσεται κανονικά. Το χρέος των 20 εκατομμυρίων € προς το ΕΛΟΑΣ ήδη αποπληρώθηκε, το χρέος προς το ΕΚΟΕΜΣ μειώθηκε από τα 40 εκατομμύρια € στα 12, ποσό που θα αποπληρωθεί εντός του 2015. Το χρέος των 158 εκατομμυρίων € προς το ΥΠΟΙΚ θα αποπληρωθεί σταδιακά μέχρι το 2034.
Με το Ν. 4146/2013 επιτρέπεται να δίδεται το μέρισμα από τις εισφορές μέχρι και το 2016, ενώ κάθε έτος θα κρατείται ως αποθεματικό το ποσόν των 20 εκατομμυρίων €.
Κάθε έτος υποχρεούται το ΜΤΣ να αναφέρει στην Εθνική Αναλογιστική Αρχή, ενώ κάθε απόφαση του Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. για αυξομειώσεις απαιτεί τη σύμφωνη γνώμη της Αρχής αυτής. Επιπλέον, κατόπιν της υπογραφής Μνημονίου Κατανόησης του Μ.Τ.Σ. με το ΥΠΟΙΚ, καμία πλέον δαπάνη του Μ.Τ.Σ. δεν μπορεί να πραγματοποιείται, αν προηγουμένως δεν έχει προβλεφθεί στον Π/Υ, όπως επίσης απαγορεύονται ρητά οι ληξιπρόθεσμες οφειλές.
Η μελέτη βιωσιμότητας που προκηρύχθηκε από το ΥΠΕΘΑ, θα καταδείξει αν και με ποιο τρόπο θα είναι δυνατή η ενοποίηση των 3 Μ.Τ. Στις 24 Οκτ 14 θα ανοιχθούν οι προσφορές του ηλεκτρονικού διαγωνισμού.
Το θέμα των οικονομικών ατασθαλιών που προέκυψε μετά την Επιθεώρηση το 2012, ανέλαβε αρχικά το Στρατοδικείο, αλλά μη έχοντας οικονομικές αρμοδιότητες το έστειλε στην Εισαγγελία Διαφθοράς, η οποία το ανέθεσε τελικά στην Εισαγγελία Εφετών. 
Τέλος, ότι δεν έχει απασχολήσει το Δ.Σ./Μ.Τ.Σ. το θέμα της ενοποιήσεως όλων των Μ.Τ. σε Ενιαίο Μ.Τ. των Ε.Δ. και Σ.Α. 

Διαπιστώθηκε η πλήρης ταύτιση απόψεων Ε.Α.Α.Σ. και Μ.Τ.Σ., σχετικά με τη διασφάλιση της ακίνητης περιουσίας του Μ.Τ.Σ.

Το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. ευχαριστεί θερμά για την εμπεριστατωμένη ενημέρωση εκ μέρους του Μ.Τ.Σ. και το διαβεβαιώνει ότι θα ενημερώνει συνεχώς τους αποστράτους συναδέλφους για όλα τα θέματα του Μ.Τ.Σ. που τους αφορούν.

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Α.Α.Σ.Ανακοίνωση του Συντονιστικού για Τρέχοντα Θέματα

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ
ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ 
Ν. Π. Δ. Δ.
Γραφεία: Ι. Παπαρρηγοπούλου & Π.Π. Γερμανού
Πλατεία Κλαυθμώνος – 105 61 Αθήνα
Τηλ.: 210 33 10 430 –210 33 10 431 – FAX: 210 33 10 429

Ημερομηνία 21-10-2014 
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΥΠ. ΑΡΙΘ 8 /14 

1.-Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι το Συντονιστικό των τριών Ενώσεων Αποστράτων παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς όλες τις εξελίξεις στα τρέχοντα θέματα που αφορούν την υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ και του νέου μισθολογίου το οποίο υπέγραψαν οι συναρμόδιοι Υπουργοί.

2.-Προς το σκοπό αυτό και προκειμένου να ενημερωθούν επίσημα πλέον τα μέλη μας και όχι μέσω των εφημερίδων και των διαφόρων sites,(ανεπίσημες πληροφορίες), εστάλη επιστολή στους Υπουργούς Οικονομικών σύμφωνα με την οποία ζητήθηκαν διευκρινήσεις και επίσημες απαντήσεις, σχετικά με την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, στο οποίο προσέφυγαν οι τρείς Θεσμικές Ενώσεις, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ημερομηνία νομοθετικής ρύθμισης και την εφαρμογή του νέου μισθολογίου.

3.-Παράλληλα προωθούνται σχετικές με τα παραπάνω επερωτήσεις από Βουλευτές στον Υπουργό Οικονομικών κ. Χαρδούβελη, ενώ ταυτόχρονα ασκούνται συνεχείς πιέσεις σε Υπουργούς και Βουλευτές όλων των κομμάτων για την πλήρη εφαρμογή της απόφασης του ΣτΕ, στη συζήτηση του προϋπολογισμού.

4.-Επίσης έχει αποφασιστεί να σταλεί άμεσα επιστολή στον κ. Πρωθυπουργό για συνάντηση με τους Προέδρους των τριών Ενώσεων καθώς και συναντήσεις του Συντονιστικού με τους Αρχηγούς των κομμάτων. Αναμένεται συνάντηση με κ. ΥΕΘΑ.

5.-Τέλος σε περίπτωση μη πλήρους εφαρμογής της απόφασης του ΣτΕ, θα γίνει προτροπή στα μέλη μας για ομαδικές αγωγές κατά της μη εκτέλεσης της απόφασης του ΣτΕ και αφού πρώτα αποφανθεί το τριμελές συμβούλιο του ΣτΕ μέσα στο Νοέμβριο και βεβαίως εξετάζεται και προσφυγή των Ενώσεων (ΕΑΑΣ,ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ),στο Συμβούλιο των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στο Στρασβούργο.

6.-Επισημαίνεται ότι το Συντονιστικό Συμβούλιο αλλά και οι τρεις Θεσμικές Ενώσεις Αποστράτων , με συνεχείς πιέσεις, οργανωμένα με σχέδιο δράσης και συντονισμένα και χωρίς τυμπανοκρουσίες, προβαίνουν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την επίτευξη του κοινού στόχου, που είναι η πλήρης εφαρμογή της 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.(Αδιαπραγμάτευτη Θέση μας). Το απέδειξαν εξάλλου όταν κατάφεραν στη συζήτηση του περιβόητου άρθρου 221( εν μέσω καλοκαιριού) ,να μη συμπεριληφθούν τα Μετοχικά μας Ταμεία στο ΕΤΕΑ. 

7.- Διαβεβαιώνουμε τα Μέλη μας πως η αντίδρασή μας θα εξακολουθεί να είναι σοβαρή, συνεχής και δυναμική, όπως μέχρι τώρα, ενώ θα εξαντλήσουμε κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

8.-Τέλος, καλούμε τα μέλη μας σε εγρήγορση, για άμεση πραγματοποίηση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και δυναμικών κινητοποιήσεων, εάν αυτό απαιτηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. 


Το Συντονιστικό Συμβούλιο
Υποστράτηγος (Σ.Ξ.) Ε.Δανιάς ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΣ
Αντιστράτηγος (ΣΞ) Κ.Σκαρμαλιωράκης ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΣ

Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΝ και 
Συντονιστικού Συμβουλίου

Αντιπλοίαρχος (Ε) Γ.Γεωργακόπουλος Π.Ν.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΝ

Αντιπτέραρχος (Ι) Κ.Ιατρίδης Π.Α.ε.α. Πρόεδρος ΕΑΑΑ

Αντισμήναρχος (Ρ)Ι.Κρανιάς Π.Α.ε.α. Διευθύνων Σύμβουλος ΕΑΑΑ

Για την ακρίβεια
Αντιναύαρχος Σ.Περβαινάς Π.Ν.ε.α.-Πρόεδρος του Συντονιστικού Συμβουλίου

Πέμπτη 16 Οκτωβρίου 2014

Επιστολές Συντονιστικού 3 Ενώσεων Αποστράτων προς ΥΕΘΑ και Πρωθυπουργό (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Ενημερωθείτε για το περιεχόμενο 2 επιστολών του Συντονιστικού των 3 Ενώσεων Αποστράτων Αξιωματικών (ΕΑΑΣ, ΕΑΑΝ, ΕΑΑΑ) πρός: α) τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, σχετικά με την εφαρμογή/υλοποίηση της πρόσφατης απόφασης του ΣτΕ, για επιστροφή μέρους των μέχρι σήμερα οικονομικών περικοπών (Αριθ.πρωτ. 193/16-09-2014) και β) τον Πρωθυπουργό κο Αντώνη Σαμαρά, μετά τα φημολογούμενα σενάρια, «ράδιο αρβύλα», για νέες περικοπές συντάξεων (Αριθ.πρωτ. 244/02-10-2014). Κάντε κλικ στις παρακάτω φωτό για μεγέθυνση και να διαβάσετε τα σχετικά έγγραφα:Τετάρτη 15 Οκτωβρίου 2014

Ανακοίνωση της ΕΑΑΣ για την Εξέλιξη Υλοποίησης των Αποφάσεων της Ολομέλειας του ΣτΕ

                                              
Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2014

Γνωρίζουμε στα Μέλη μας ότι η Ε.Α.Α.Σ. παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς τις εξελίξεις στα τρέχοντα θέματα που αφορούν την υλοποίηση της απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ καθώς και την έρπουσα παραφιλολογία για τη σύνταξη νέου μισθολογίου.

Μετά την προσφυγή στο ΣτΕ και τη δικαίωση -απόφαση που πέτυχε η Ε.Α.Α.Σ. με τη νομική της παρουσία-, προβαίνει οργανωμένα και άνευ τυμπανοκρουσιών σε απαραίτητες ενέργειες μέχρι τώρα για την επίτευξη της υλοποίησης της απόφασης... είτε μόνη της είτε στο πλαίσιο του Συντονιστικού των 3 Ε.Α.Α. Αυτές περιλαμβάνουν συνεχείς πιέσεις με συναντήσεις, επιστολές προς την αρμόδια πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Οικονομικών, τη στρατιωτική ηγεσία, καθώςεπίσης τη συνεργασία με άλλους φορείς και τη συμμετοχή σε συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας των Ομοσπονδιών των Σωμάτων Ασφαλείας. Επιπρόσθετα, με την ανακοίνωση της 9ης Ιουλίου 2014 έχουν γνωστοποιηθεί στα Μέλη μας οι περαιτέρω νομικές ενέργειες στις οποίες δύνανται να προβούν, ενώ υπενθυμίζεται η κατηγορηματική και αδιαπραγμάτευτη θέση της Ε.Α.Α.Σ. για την πλήρη εφαρμογή της 2192/2014 απόφασης της Ολομέλειας του ΣτΕ.

Η Κυβέρνηση έχει εκφράσει «θεωρητικά» δια του αναπληρωτή Υποικ Χ. Σταϊκούρα ότι θα εφαρμόσει την απόφαση του ΣτΕ, το ίδιο ανακοινώθηκε γενικώς και αορίστως στην ομιλία του Κου Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ. Πέραν αυτών όμως δεν έχει γίνει, παρά τη συνεχή όχλησή μας, καμία ενέργεια για την άμεση, τουλάχιστον, νομοθετική ρύθμιση και επαναφορά των μισθών και συντάξεων στο επίπεδο πριν την αντισυνταγματική περικοπή που έγινε.

Τώρα, έχοντας φτάσει στο προσχέδιο του Κρατικού προϋπολογισμού, η εικόνα που δημιουργείται μέχρι στιγμής, με τα οικονομικά στοιχεία που δίνονται, είναι ότι, καλύπτεται μικρό ποσοστό ΜΟΝΟΝ της υλοποίησης της απόφασης του ΣτΕ.

Κατόπιν τούτου, εκφράζουμε τον έντονο σκεπτικισμό μας, καθόσον διαφαίνεται πως δεν υπάρχει καμία ένδειξη εκ μέρους της Κυβέρνησης για την πλήρη συμμόρφωση προς τις Δικαστικές Αποφάσεις. Επειδή η λέξη «εμπαιγμός» ακούγεται συνεχώς στα αυτιά μας, υπενθυμίζουμε πως μοναδικό ΔΕΔΟΜΕΝΟ μας είναι ο όρκος μας προς την Πατρίδα και το Σύνταγμα της χώρας. Παράλληλα, διαβεβαιώνουμε τα Μέλη μας πως η αντίδρασή μας θα εξακολουθεί να είναι συνεχής και δυναμική, ενώ θα εξαντλήσουμε κάθε άλλο νόμιμο μέσο.

Επιπρόσθετα η Ε.Α.Α.Σ. συνεχίζει και εντείνει τις επισκέψεις Μελών του Δ.Σ., προκειμένου να γίνει ενημέρωση των Μελών και συναδέλφων μας επί του φλέγοντος αυτού θέματος, καθώς και όλων των θεμάτων που τους απασχολούν. Τους καλούμε δε σε εγρήγορση, για άμεση πραγματοποίηση εκδηλώσεων διαμαρτυρίας και δυναμικών κινητοποιήσεων, εάν αυτό απαιτηθεί στο προσεχές χρονικό διάστημα. 

Εκ του Γραφείου Τύπου της Ε.Α.Α.Σ.

Πέμπτη 2 Οκτωβρίου 2014

Ενημέρωση για το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ


 Συνάδελφοι του Στρατού Ξηράς, επειδή πλησιάζουν οι ημέρες για να κατατεθεί το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ, θυμίζω ότι από αυτόν το μήνα θ' αρχίσει να εφαρμόζεται η μείωση του σχετικού βοηθήματος κατά 15% που αποφασίσθηκε και μας έγινε γνωστό στις 13 Αυγούστου 2014

Υπόψη ότι η καταβολή στις 3 Οκτωβρίου 2014 (ημέρα Παρασκευή)θα αφορά στο μήνα Σεπτέμβριο και θα περιλαμβάνει και τη μείωση του μηνός Ιουλίου, ήτοι μείωση 30%. Το ίδιο θα συμβεί και τον επόμενο μήνα 5 Νοεμβρίου 2014 (ημέρα Τετάρτη), που η μείωση θα αφορά τους μήνες Οκτώβριο και Αύγουστο 2014. Στις 5 Δεκεμβρίου 2014 (ημέρα Παρασκευή) και στις 30 Δεκεμβρίου 2014 (ημέρα Τρίτη) η μείωση θα είναι 15%, ενώ στις αρχές Ιανουαρίου 2015 θα ξανακατατεθεί το βοήθημα ΕΚΟΕΜΣ επειδή αποφασίσθηκε το βοήθημα του ΕΚΟΕΜΣ να δίδεται όχι πλέον δεδουλευμένο αλλά προκαταβολικά, όπως και το μέρισμα του ΜΤΣ. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι το μικτό βοήθημα των 151,71 ευρώ με μείωση 15% θα γίνει 128,96 ευρώ. Από αυτά αφαιρούνται "Κράτηση Νόμου 4093/12" και "φόρος". 


Αποστόλης Παπαπαρίσης

Ιατροφαρμακευτική Περίθαλψη Αποστράτων Στελεχών Ε.Δ. (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Του Προέδρου του Συνδέσμου Αποφοίτων ΣΣΑΣ, Ι. Αντωνιάδη.

ΕΑΑΣ: Βράβευση Αριστούχων Μαθητών Σχολικού έτους 2013-2014


Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΑΑΣ

Αθήνα, 01 Οκτωβρίου 2014

1. Ανακοινώνεται στα μέλη μας ότι το ΓΕΣ θα βραβεύσει και φέτος Αριστούχους μαθητές, παιδιά Αποστράτων Αξκών του Στρατού Ξηράς.

2. Δικαιούχοι βράβευσης είναι οι Αριστούχοι μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξης του Λυκείου που φοιτούν σε Δημόσια και Ιδιωτικά Σχολεία Εσωτερικού (Ελληνικής Επικράτειας) και με βάση βαθμολογίας 18,1 και άνω, Σχολικού έτους 2013 – 2014 και ο ένας εκ των γονέων είναι Απόστρατος Αξκός.

3. Οι ενδιαφερόμενοι γονείς να υποβάλλουν τα παρακάτω δικαιολογητικά :

α. Φωτοαντίγραφο Απολυτηρίου ή Ελέγχου επίδοσης.
β. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του ενδιαφερομένου μαθητή.
γ. Αίτηση του γονέα. 
δ. Φωτοαντίγραφο του δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας και των δύο όψεων του γονέα.

4. Yποβολή των δικαιολογητικών όπως παρακάτω:

α. Για τους διαμένοντας στο Ν. Αττικής και Βοιωτίας απ΄ ευθείας στην Ε.Α.Α.Σ. (οδός Χαρ. Τρικούπη αριθ. 18 Α ΤΚ 10679) μέχρι 27 Οκτ 2014.
β. Για τους διαμένοντας στη λοιπή Ελλάδα στα κατά τόπους Παραρτήματα μέχρι 27 Οκτ 2014. 
γ. Τα Παρ/τα να αποστείλουν στην Ε.Α.Α.Σ. ονομαστικές καταστάσεις κατά τάξη Λυκείου με συνημμένα τα παραπάνω δικαιολογητικά μέχρι 31 Οκτ 2014.

5. Πλέον των δικαιούχων της παραπάνω παραγράφου 2, στην περίπτωση που έχετε εντοπίσει αριστούχους μαθητές των Β΄ και Γ΄ τάξεων Λυκείου, του περσινού σχολικού έτους 2012 – 2013, οι οποίοι δεν συμπεριλήφθηκαν στην προηγούμενη βράβευση, λόγω της μη υποβολής του αιτήματός τους, για κάποιο λόγο, παρακαλείσθε όπως μεριμνήσετε για την αποστολή των δικαιολογητικών τους, της παραγράφου 3, με ειδική επισήμανση. Η Ε.Α.Α.Σ., στα πλαίσια της προσπάθειας επίτευξης του σκοπού της επιμέλειας των συμφερόντων των Μελών της, προτίθεται να υποβάλει κατ΄ εξαίρεση τα υπόψη αιτήματα στο ΓΕΣ, αιτούμενη την ικανοποίησή τους, έστω και ετεροχρονισμένα.

6. Επιπρόσθετα σας γνωρίζουμε ότι, επειδή παρουσιάσθηκε το φαινόμενο υποβολής αιτήσεων για βράβευση μαθητών με καθυστέρηση, εκπρόθεσμες αιτήσεις δεν θα γίνονται δεκτές.

7. Το χρηματικό ποσό της βράβευσης είναι τριακόσια είκοσι (320) Ευρώ.

8. Ο χρόνος και ο τρόπος βράβευσης θα καθορισθεί από το Δ.Σ./Ε.Α.Α.Σ. αναλόγως πότε θα δοθούν από το ΓΕΣ τα χρήματα. 

9. Για περισσότερες λεπτομέρειες οι ενδιαφερόμενοι να απευθύνονται στην Ε.Α.Α.Σ. (τηλ. 2431029376)

Εκ της Ε.Α.Α.Σ.