Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Τρίτη 31 Δεκεμβρίου 2019

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α. -Χριστούγεννα τότε... Χριστούγεννα σήμερα...

Αποτέλεσμα εικόνας για γέννηση του χριστού"  

Ἀριθ.  Πρωτ. 969                                                       
Χριστούγεννα 2019 Ἐν τῷ Ἱερῷ Ἐπισκοπείῳ

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ   198ῃ 
ΘΕΜΑ: «Χριστούγεννα τότε... Χριστούγεννα σήμερα...” 
Ἀγαπητοί μου Χριστιανοί,
-Α- 
Ἕνας διάσημος ξένος συγγραφέας, ὁ Τζιοβάνι Παπίνι, ἀναφερόμενος στὴν Γέννηση τοῦ Κυρίου, ἔγραφε : Ὁ Ἰησοῦς γεννήθηκε σ’ ἕνα σταῦλο. Ἕνας σταῦλος, ἕνας πραγματικὸς σταῦλος, δὲν εἶναι τὸ χαριτωμένο κι’ ἀνάλαφρο ὑπόστεγο, ποὺ οἰ χριστιανοὶ ζωγράφοι φαντάστηκαν, σχεδὸν σὰν νὰ ντρέπονταν, γιατὶ ὁ Θεός τους κατοίκησε μέσα στὴν φτώχεια. Ὁ σταῦλος, ὁ ἀληθινὸς σταῦλος, εἶναι ἡ κατοικία τῶν ζώων. Δὲν εἶναι ἡ στοὰ μὲ τὶς κολόνες καὶ τὰ κιονόκρανα, οὔτε τὸ ὄμορφο καλυβάκι τῆς ἑορταστικῆς “φάτνης” τῆς παραμονῆς τῶν Χριστουγέννων. Ὁ αὐθεντικὸς σταῦλος εἶναι σκοτεινός, βρώμικος, λερωμένος. Καθαρὴ εἶναι μονάχα, ἡ γωνιὰ ὅπου βάζουν τὴν τροφὴ τῶν ζώων, δηλαδὴ ἡ φάτνη.
Αὐτὸς εἶναι ὁ ἀληθινὸς σταῦλος ὅπου γεννήθηκε ὁ Ἰησοῦς. Ὁ πιὸ βρωμερὸς τόπος ὑπῆρξε τὸ πρῶτο ἐνδιάιτημα τοῦ πιὸ ἁγίου παιδιοῦ ποὺ γέννησε γυναῖκα. Ὁ Χριστὸς δὲν γεννήθηκε τυχαῖα σ’ ἕνα σταῦλο. Τάχα ὁ κόσμος δὲν εἶναι ἕνας ἀπέραντος σταῦλος, ὅπου οἱ ἄνθρωποι τρῶνε καὶ κοπρίζουν ; Τὸ πιὸ ὄμορφα, τὰ πιὸ ἁγνά, τὰ πιὸ θεϊκὰ πράγματα, δὲν τὰ μεταβάλλουν συχνὰ σὲ κοπριά ; Ὕστερα ξαπλώνονται πάνω σ’ αὐτοὺς τοὺς σωροὺς τῆς κοπριᾶς καὶ ὀνομάζουν αὐτὴ τὴν κατάσταση “ἀπόλαυση τῆς ζωῆς” ! Πάνω στὴν γῆ, λοιπόν, ποὺ εἶχε μεταβληθῆ σὲ σταῦλο ἀλόγων ζώων, ὅπου ὅλες οἱ διακοσμήσεις καὶ τὰ μυρωδικὰ δὲν μποροῦν νὰ σκεπάσουν τὴν βρωμιὰ καὶ τὴν δυσωδία τῆς κοπριᾶς, πρόβαλε μιὰ νύχτα ὁ Ἰησοῦς, γεννημένος ἀπὸ μιὰ Παρθένο ἄσπιλη, μὲ μοναδικό του ὅπλο τὴν Ἀθωότητα (βλ. Τζ.Π. “Ἱστορία τοῦ Χριστοῦ”).
-Β-
Πράγματι !  Ὅταν γεννήθηκε ὁ Χριστός, στὰ μέγαρα τῶν πλουσίων ἐπλεόναζε ἡ διαφθορὰ καὶ ἡ ἀκολασία. Ἀλλά, καὶ στὰ μικρὰ σπίτια τῶν φτωχῶν, ἡ ἠθικὴ ἐξαχρείωση συναγωνιζόταν τὴν ὑλικὴ ἀθλιότητα καὶ στέρηση. Καὶ σ’ αὐτὸν ἀκόμα τὸν περιλάλητο Ναὸ τοῦ Σολομῶντος, στὰ Ἱεροσόλυμα, ἐδέσποζε ἡ ὑποκρισία καὶ ὠργίαζε ἡ ἀσέβεια. Ὅταν ὁ πιστὸς χριστιανὸς  μελετᾷ τὸ πρῶτο κεφάλαιο τῆς πρὸς Ρωμαίους ἐπιστολῆς τοῦ ἀποστόλου Παύλου, νοιώθει ἕνα ρῖγος νὰ διατρέχῃ τὸ σῶμα του. Γιατί, διαπιστώνει, τὸν δυσώδη βόρβορο τῆς ἀρχαίας ἐκείνης ἐποχῆς. Ἄνθρωποι λοιγικοὶ εἶχαν ἐξολισθήσει σὲ ἀπύθμενα βάθη ἁμαρτίας, καὶ γι’ αὐτὸ εἶχαν μεταβληθῆ σὲ ἄλογα καὶ ἀνελεύθερα κτήνη, ἀσυγράτητα στὶς ἀτίθασες ὁρμές τους καὶ στὰ τυφλὰ καὶ ζῳὼδη ἔνστικτά τους. Ὁ ἀπόστολος Παῦλος, θεόπνευστος κήρυκας τῶν θείων ἀληθειῶν, γράφει μὲ πόνο : Οἱ ἄνθρωποι “καθὼς οὐκ ἐδοκίμασαν τὸν Θεὸν ἔχει ἐν ἐπιγνώσει, παρέδωκεν αὐτοὺς ὁ Θεὸς εἰς ἀδόκιμον νοῦν, ποιεῖν τὰ μὴ καθήκοντα, πεπληρωμένους πάσῃ ἀδίκίᾳ, πορνείᾳ, πονηρίᾳ, πλεονεξίᾳ, κακίᾳ, μεστοὺς φθόνου, φόνου, ἔριδος, δόλου, κακοηθείας ..., ὑπερηφάνους, ἀλαζόνας ..., ἀστόργους, ἀνελεήμονας”. Καὶ ἐνῷ γνωρίζουν ὅτι, ὅσοι κάνουν αὐτὲς τὶς ἀξιοκατάκριτες πράξεις, θὰ τιμωρηθοῦν, “οὐ μόνον αὐτὰ ποιοῦσιν, ἀλλὰ καὶ συνευδοκοῦσι τοῖς πράσσουσι”, ἐπιδοκιμάζουν, δηλαδή, ἐκείνους ποὺ τὰ κάνουν αὐτά !  (Ρωμ. Α΄ 21-32).
-Γ-
Αὐτὴ ἦταν ἡ κατάσταση τοῦ κόσμου, τότε ποὺ γεννήθηκε ὁ Χριστός. Κι’ ἀπὸ ἐκείνη τὴν Ἅγια Νύχτα, ἔχουν περάσει περισσότερα ἀπὸ δύο χιλιάδες χρόνια. Σὲ ὅλα τὰ μήκη καὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς ὑψώνονται περικαλλεῖς καὶ μεγαλόπρεποι Ναοί. Κι’ οἰ χριστιανοὶ ἑτοιμάζονται νὰ γιορτάσουν τὰ Χριστούγεννα : Μὲ φῶτα, μὲ πολύχρωμα στολίδια, μὲ τραγούδια καὶ μουσικές, μὲ ρεβεγιὸν καὶ ταξίδια σὲ μακρυνὲς χῶρες. Ἀλλά, ὅπως τότε, ἡ ἔλλειψη τῆς ἀγάπης συνετέλεσε, ὥστε ὁ Χριστὸς νὰ γεννηθῇ στὸν σκοτεινὸ καὶ βρώμικο σταῦλο, ἔτσι καὶ σήμερα : Ἡ χωρὶς Χριστὸ ζωή, μὲ τὴν ἀστραφτερή, ἀλλὰ φευγαλέα λάμψη τῆς κοσμικότητας - ὅπως γράφει ὁ Τζιοβάνι Παπίνι - μεταβάλλει τὸν κόσμο σὲ σωροὺς κοπριᾶς, ὅπου οἱ ἄνθρωποι ξαπλώνουν ἐπάνω τους, κι’ ὀνομάζουν αὐτὴ τὴν κατάσταση “ἀπόλαυση τῆς ζωῆς”.
Γι’ αὐτό, εἶναι ἀνάγκη νὰ ἀγαπήσουμε βαθειὰ τὸν Χριστό. Καὶ νὰ τοῦ δώσουμε καθαρὴ τὴν καρδιά μας μὲ τὰ ἁγιαστικὰ Μυστήρια τῆς Ἐκκλησίας, γιὰ νὰ τὴν κάνῃ φάτνη Του. Αὐτὸ εὔχομαι ὁλόψυχα σὲ ὅλους, ὥστε μαζὶ μὲ τὸν Χριστὸ νὰ γιοράσουμε Χριστούγεννα εὐλογημένα.
Διάπυρος πρὸς Χριστὸν εὐχέτης
Ο   ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
 †  Ὁ Δρυϊνουπόλεως, Πωγωνιανῆς καὶ Κονίτσης  Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Ανοικτή επιστολή Απόδημων Ελλήνων με αφορμή την κλιμάκωση των τουρκικών προκλήσεων.Η αδιάλειπτη και συνεχής τούρκικη προκλητικότητα που έχε ενταθεί τον τελευταίο καιρό ήταν η αφορμή για την ανοικτή επιστολή των Απόδημων Ελλήνων. Συνυπογράφουν πλήθος Ελλήνων και Κύπριων του εξωτερικού.
Ακολουθεί η επιστολή:

Συγκινεί ο Πρώην Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας!-Ντιμίτρι Μεντβέντεφ: Η ζωή μου άλλαξε από τότε που ασπάσθηκα την Oρθοδοξία


Ο πρώην Πρόεδρος της Ρωσικής Ομοσπονδίας κ. Ντιμίτρι Μεντβέντεφ εξέπληξε τους πάντες, όταν στο Αμερικάνικο Τηλεοπτικό δίκτυο (ABC) δήλωσε, ότι η ζωή του άλλαξε ριζικά αφότου ασπάσθηκε την Ορθοδοξία.

Συναγερμός στο Αιγαίο: Ελληνικά F-16 «τύφλωσαν» Τούρκους πιλότους


Στατιστικά την εβδομάδα της Πρωτοχρονιάς τα τουρκικά αεροσκάφη εξυπηρετούνται από τους μηχανικούς, οι πιλότοι περνούν γιορτινές ημέρες με τις οικογένειές τους και η τεχνητή ένταση, που βρίσκεται τις τελευταίες εβδομάδες πριν το ζενίθ, πέφτει σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

Αλγερινό «ράπισμα» σε Άγκυρα: «Δεν υπάρχει καμία τουρκική φρεγάτα στα λιμάνια μας»! – Εγκαταλείπουν τα όπλα τους οι φιλότουρκοι στην Τρίπολη.


Αλγερινό χαστούκι είχαμε προς την Τουρκία. Η Άγκυρα ως γνωστόν συνεχώς προπαγανδίζει και προσπαθεί να δημιουργήσει αναταράξεις σε όλες τις χώρες της Α. Μεσογείου.

Τουρκική αντιπολίτευση: «Είμαστε ενάντια στην εισβολή στη Λιβύη»


Σε μία σπάνια διαφοροποίηση της τουρκικής αντιπολίτευσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής, διαφώνησε με την επικείμενη εισβολή στη Λιβύη.

Δευτέρα 30 Δεκεμβρίου 2019

Η Ελλάδα έκλεισε το FIR Αθηνών στην διέλευση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών για τη Λιβύη!


 «Κλειστό» θα είναι το FIR Αθηνών για την διέλευση οπλισμένων τουρκικών μαχητικών με στόχο της δυνάμεις του στρατηγού Χαφτάρ στη Λιβύη σύμφωνα με τα όσα ανέφεραν ανώτερα κυβερνητικά στελέχη.

Μηταράκης: Επίσκεψη με νόημα σε στρατιωτικές μονάδες στη Χίο


Επίσκεψη – μήνυμα προς την Τουρκία πραγματοποίησε ο υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, Νότης Μηταράκης.

ΟΙ ΤΟΥΡΚΟ-ΑΡΛΟΥΜΠΕΣ ΤΩΝ ΔΙΑΦΟΡΩΝ «ΑΝΑΛΥΤΩΝ» ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΚΑΝΑΛΙΑ (βίντεο)


Το τελευταίο καιρό με την ολοένα και αυξανόμενη ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις έχουν ξεφυτρώσει πολλοί τουρκολόγοι του… πουθενά, με ατέλειωτες συζητήσεις στα ελληνόφωνα ανθελληνικά κανάλια και όλοι, λίγο πολύ, πλησιάζουν στην τελική λύση για την κρίση που θα πρέπει να είναι για άλλη μια φορά υποχώρηση στα εθνικά θέματα, στην εθνική μας κυριαρχία και ακόμα χειρότερο, η προσφυγή στο διεθνές νεοταξικό δικαστήριο της Χάγης εκλιπαρώντας την Τουρκία να μας ακολουθήσει για να διαπραγματευτούμε την…εδαφική μας ακεραιότητα.

ΤΟ ΚΑΝΑΛΙ ΤΟΥ ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΦΕΡΝΕΙ ΤΗΝ ΡΗΞΗ ΡΩΣΙΑΣ ΤΟΥΡΚΙΑΣ ΜΕ…ΑΝΥΠΟΛΟΓΙΣΤΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ


Εδώ και λίγο καιρό ο Τούρκος πρόεδρος, Ταιγίπ Ερντογάν, εκτός όλων των άλλων θεμάτων όπως Συρία, Λιβύη, ανατολική Μεσόγειο, έχει βάλλει μηρός την υλοποίηση του μεγαλειώδους, όπως το χαρακτήρισε, σχεδίου την κατασκευής του μεγάλου καναλιού βόρια της Κωνσταντινούπολης, που θα συνδέει την Μαύρη Θάλασσα με την Θάλασσα το Μαρμαρά παρακάμπτοντας τον Βόσπορο, ένα έργο κόστους πολλών δισεκατομμυρίων δολαρίων.

Οι Τούρκοι ψάχνουν το υποβρύχιο-«φάντασμα» του ΠΝ – Ανίκανα τα συστήματα της Άγκυρας στο Αιγαίο.


H Ελλάδα έχει μάθει να ζει με την τουρκική προκλητικότητα και, διαχρονικά, είναι έτοιμη ανά πάσα στιγμή για να απαντήσει και να αναχαιτίσει τις όποιες προσπάθειες των γειτόνων να αποσταθεροποιήσουν την κατάσταση στο Αιγαίο.

Τρίτη 24 Δεκεμβρίου 2019

22 Δεκ 1940 . Απελευθέρωση της Χειμάρρας: Ο ελληνικός Στρατός θριαμβεύει έπειτα από ιστορικές μάχες.


Η απελευθέρωση της Χειμάρρας είναι μια από τις πιο χαρακτηριστικές ιστορικές στιγμές κατά την διάρκεια του Έπους του του ’40, όταν ο ελληνικός Στρατός έπειτα από μια σαρωτική αντεπίθεση, κατάφερε να προχωρήσει βαθιά στις ιταλικές γραμμές, οδηγώντας τις φασιστικές δυνάμεις του Μουσολίνι σε υποχώρηση.

Οριοθετούμε ΑΟΖ με Αίγυπτο-Ιταλία – Δένδιας: «Είμαστε έτοιμοι για όλα, υποβρύχιο των ΗΠΑ βρίσκεται νοτίως της Κρήτης»


Σημαντικές διπλωματικές εξελίξεις για την οριοθέτηση της ΑΟΖ με την Ιταλία και την Αίγυπτο ανακοίνωσε ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, καθώς ανακοινώθηκε επίσημα, πως η διακρατική συμφωνία Ελλάδας – Κύπρου – Ισραήλ για τον αγωγό EastMed θα υπογραφεί στις 2 Ιανουαρίου 2020, μία κίνηση που μεταξύ άλλων αποβλέπει στη δημιουργία ενός ενεργειακού και όχι μόνο «φραγμού» στα επεκτατικά σχέδια της Τουρκίας και ενώ ο Eρντογάν θέτει θέμα «γκρίζων ζωνών» στο Αιγαίο και ο Έλληνας υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας πραγματοποίησε επισκέψεις – αστραπή σε Λιβύη – Αίγυπτο και Κύπρο.

Ο ΕΡΝΤΟΓΑΝ ΕΝΩ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΝΗΣΙΑ ΒΓΑΖΕΙ ΣΤΟ…ΣΦΥΡΙ ΤΑ ΔΙΚΑ ΤΟΥ


Ενώ ο Τούρκος πρόεδρος απειλεί με διεκδικήσεις την ελληνική κυριαρχία σε ελληνικά νησιά και νησίδες στο Αιγαίο, από την άλλη ένεκα της κακής οικονομικής κατάστασης στην χώρα του, η οποία κυριολεκτικά τρίζει τον…θρόνο του, ξεπούλα νησιά και ακτές που βρίσκονται στην τουρκική επικράτεια στο Αιγαίο.

Έρχεται Ελλάδα ο Χαφτάρ – Αθήνα & LNA συντονίζονται ενόψει τουρκικής εισβολής στη Λιβύη!


Η Ελλάδα επιτέλους κάνει το μεγάλο βήμα. Η χθεσινή επίσκεψη Δένδια φέρνει αποτελέσματα και ήδη προετοιμάζεται το έδαφος για να μπλοκαριστούν τα σχέδια Ερντογάν.

Έρχεται η απόλυτη αεροπορική υπεροχή: Η ΠΑ ενισχύεται – «Έπεσαν» οι υπογραφές για την αναβάθμιση των Mirage


Εξελίξεις φέρεται να έχουμε στα εξοπλιστικά προγράμματα της χώρας μας, ενόψει της κλιμακούμενης τουρκικής προκλητικότητας και της εξοπλιστικής φρενίτιδας της Άγκυρας.  

Κοινή ναυτική «ασπίδα» Ελλάδας-Αιγύπτου: «Πολεμικά πλοία θα προστατεύσουν την Λιβύη από ενδεχόμενη τουρκική εισβολή»!


Σύμφωνα με πληροφορίες του λιβυκού τύπου και σε συνδυασμό με την επίσκεψη του Έλληνα ΥΠΕΞ κ. Δένδια σε Λιβύη και Αίγυπτο, το ελληνικό και το αιγυπτιακό πολεμικό ναυτικό, φέρονται να ετοιμάζουν μία «Μέδουσα»  κατά της τουρκικής επιχείρησης “Ασπίδα της Μεσογείου”, με σκοπό να μπλοκάρουν τα σχέδια της Άγκυρας στη Λιβύη.

O Προκόπης Παυλόπουλος στο πλευρό των δικηγόρων - Για τα γλυπτά του Παρθενώνα


Υπό την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας τέθηκε η πρωτοβουλία της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγόρων Συλλόγων Ελλάδας, για τα Γλυπτά του Παρθενώνα.

Δευτέρα 23 Δεκεμβρίου 2019

Μπείτε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ και ζήστε το μεγαλείο της γέννησης του Θεανθρώπου..ΕΙΚΟΝΕΣ-ΒΙΝΤΕΟ


Ο Ναός της Γεννήσεως είναι ένα από τα σημεία στην Αγία Γη το οποίο, άνθρωποι όλων των θρησκειών επισκέπτονται. Άλλοι για ιστορικούς λόγους και άλλοι για να προσκηνύσουν το σημείο της Γέννησης του Θεανθρώπου και να προσυχηθούν γονατιστοί αγγίζοντας το σημείο που σήμερα έχει σφραγισθεί από ένα αστέρι

Συναγερμός στις ένοπλες δυνάμεις για τη συντήρηση των οπλικών συστημάτων - Αγώνας δρόμου για να είναι επιχειρησιακά ετοιμοπόλεμα


Είδηση ''ανάσα'' από τις Πολεμικές Μοίρες. Τις τελευταίες εβδομάδες οι μηχανικοί της Πολεμικής Αεροπορίας έχουν επιδοθεί σε ένα πρωτοφανές ''ντεμαράζ'' και καταφέρνουν να αυξήσουν σημαντικά τις διαθεσιμότητες κυρίως των μαχητικών f-16 τα οποία αποτελούν τη ραχοκοκκαλιά της Ελληνικής αεράμυνας.

Ρ.Τ.Ερντογάν σε Ελλάδα: «Δεν είναι δικό σας το Αιγαίο - Επικαλείστε νησιά και νησάκια που δεν σας ανήκουν»!


Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν εξαπέλυσε σήμερα σφοδρότατη επίθεση εναντίον της χώρας μας αμφισβητώντας ευθέως την κυριαρχία της Ελλάδα στα νησιά του Αιγαίου τα οποία χαρακτήρισε «αμφισβητούμενης κυριαρχίας», ενώ πρόσθεσε δεν θα επιτρέψει η Ελλάδα να μπλοκάρει την Τουρκία από την ανατολική Μεσόγειο.

Ο Ερντογάν «σκίζει» τη Συνθήκη του Μοντρέ: «Κλείνει» το Βόσπορο στα αμερικανικά πλοία – Πολεμικές αναφορές Τούρκων διπλωματών.


Πράξη θέλει να κάνει ο Ερντογάν, αυτό που έχει λεχθεί εδώ και πολλά πολλά χρόνια για τον έλεγχο των Στενών του Βοσπόρου, ανοίγοντας ταυτόχρονα τους “ασκούς του Αιόλου” σε Αιγαίο και Μαύρη Θάλασσα, με σκοπό να αποτρέψει την διέλευση αμερικανικών πολεμικών πλοίων σε βουλγαρικά και ρουμανικά λιμάνια, αλλά και την δημιουργία νατοϊκών ναυτικών βάσεων στον Εύξεινο Πόντο.

Ιστορική επίσκεψη Δένδια στη Λιβύη: Ελληνικό προξενείο, επενδύσεις & ανοικοδόμηση της χώρας θέλει η κυβέρνηση Χαφτάρ – «Ουρλιάζει» ο Ερντογάν.


Για επενδύσεις και συμμετοχή στην ανοικοδόμηση της Λιβύης κάλεσα την Ελλάδα τα στελέχη του Χαλίφα Χαφτάρ, τονίζοντας πως δεν θα επιτραπεί στην Τουρκία η υλοποίηση των παράνομων σχεδίων της. Επιπλέον σχεδιάστηκε το άνοιγμα προξενείου στη Βεγγάζη.

Ο Ε.Μακρόν λέει «όχι» στη σύνταξη που λαμβάνουν όλοι οι πρόεδροι της Γαλλίας.


Να μην λάβει τη σύνταξη που προβλέπεται για όλους τους πρώην προέδρους της Γαλλίας, αποφάσισε εν μέσω των απεργιών που πλήττουν τη χώρα προκειμένου να γίνει μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού συστήματος, ο Εμανουέλ Μακρόν.

Εισβολή κουκουλοφόρων σε κατοικία Βορειοηπειρωτών στην Δρόπολη


Σοβαρό επεισόδιο κλοπής σημειώθηκε τα ξημερώματα στο χωριό Τεριαχάτες, στον Μειονοτικό Δήμο Δερόπολης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Αλβανικής αστυνομίας, γύρω στις 3:30, τρία άτομα με καλυμμένα το πρόσωπο τους με κουκούλες και φορώντας γάντια, εισέβαλαν στην κατοικία του Β. Μπ. και άρπαξαν χαρτοφύλακα στον οποίο είχαν αποθηκεύσει τις  οικονομίες τους. Στο σπίτι βρίσκονταν δύο ηλικιωμένες γυναίκες και τις κλείδωσαν σε ένα δωμάτιο. 

Φρεγάτες: Συμπαραγωγή ΗΠΑ – Ελλάδας συζητά το Πολεμικό Ναυτικό.


Συμπαραγωγή ΗΠΑ – Ελλάδας στα ελληνικά ναυπηγεία συζητά το Πολεμικό Ναυτικό – Η πρόταση αναμένεται να τεθεί και στο ταξίδι Μητσοτάκη στις ΗΠΑ

Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2019

Στην πιο μεγάλη μάχη... κουράστηκες;


«Λες: Πολύ καιρό αγωνίστηκες.
Δεν μπορείς άλλο πια ν’ αγωνιστείς.
Άκου λοιπόν: Είτε φταις είτε όχι:

«Χιόνια στο Καμπαναριό». Το διαχρονικό χριστουγεννιάτικο τραγούδι το έγραψε γιατρός!


Ο ιατρός Στέλιος Σπεράντσας, αφιέρωσε τη ζωή του στη συγγραφή παιδικών ποιημάτων, λογοτεχνικών βιβλίων και τραγουδιών.Ένα από τα πιο διαχρονικά  χριστουγεννιάτικα τραγούδια, το «Χιόνια στο Καμπαναριό» είναι δημιουργία του πολυπράγμονα επιστήμονα, που κατάφερε να «παντρέψει» τις δυο μεγάλες του αγάπες, την ιατρική και τη λογοτεχνία. Γεννήθηκε στη Σμύρνη το 1888.

Π. Ήφαιστος : Ο πολιτικός ανορθολογισμός υπονομεύει την Στρατηγική μας έναντι της Τουρκίας.


Ο πανεπιστημιακός και από τους κορυφαίους στα ζητήματα διεθνούς και κρατικής στρατηγικής στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς, στο τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών, Παναγιώτης Ήφαιστος, μιλώντας στον 98.4 ανέλυσε γιατί ο πολιτικός ανορθολογισμός στην Ελλάδα με πολιτική συζήτηση στα όρια της ικεσίας για προσφυγή στη Χάγη ή συνεκμετάλλευση , οδηγεί σε πλήρη υπονόμευση της στρατηγικής που πρέπει να αρθρώσουμε έναντι μίας αναθεωρητικής Τουρκίας που ανεξάρτητα ηγέτη, έχει επιλέξει πλέον όχι απλά τις προκλήσεις αλλά την αμφισβήτηση του πυρήνα της ίδιας της ακεραιότητας μας ως κράτους.

«The Italian Job» - Η Ρώμη «τρέχει» την Αθήνα για EastMed: «Θέλουμε να κατασκευαστεί άμεσα - Ελάτε να ορίσουμε & ΑΟΖ»


Έντονη κινητικότητα παρατηρείται στην ελληνική και ιταλική διπλωματία με σκοπό να επιτευχθούν δύο βασικοί στόχοι: Η οριοθέτηση της ΑΟΖ μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας και να ξεκινήσει άμεσα η κατασκευή του αγωγού EastMed που θα ξεκινάει από τα ισραηλινά κοιτάσματα και θα καταλήγει διαμέσου της Κρήτης στην Ιταλία.

Ο Σίσι κήρυξε τον πόλεμο στους Τούρκους – Στέλνει ρωσικά τανκ στον Χαφτάρ!


Δυναμική απάντηση στην πρόθεση της Τουρκίας να στείλει μισθοφόρους και Τούρκους κομάντος στην Λιβύη δίνει ο Αιγύπτιος πρόεδρος, με την αποστολή βαρέως οπλισμού  για λογαριασμό του στρατηγού Χαφτάρ.

Γεωπολιτικός «σεισμός»: «Ακυρώνει» την συνθήκη του Μοντρέ ο Ερντογάν – Ανακοίνωσε κατασκευή διώρυγας στην Κων/πολη.


Απίστευτες καταστάσεις και καταιγιστικά γεγονότα θα δούμε όπως δείχνουν τα πράγματα το επόμενο διάστημα στην ευρύτερη περιοχή των Στενών των Δαρδανελίων.

Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019

ΑΣΠΙΔΑ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ


Η πρωτοβουλία μοιάζει σημαντική και «κινείται» από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Έχει σχέση με το ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ και θα μπορούσε να είχε τίτλο «Ασπίδα επιστολών στο Καστελόριζο». Μεταφέροντας το μήνυμα από τον Καθηγητή του ΕΜΠ Ευριπίδη Μπίλλη.

«Για τους σοβαρότερους λόγους που αναφέρει ο συνάδελφος Θεόδωρος Καρυώτης, παρακαλείστε να στείλετε ταχυδρομικώς, όχι μόνο τώρα αλλά και το Πάσχα μία οποιαδήποτε κάρτα στο Καστελόριζο, στη διεύθυνση:

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ή ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ.
Μεγίστη, 851 11, ΚΑΣΤΕΛΟΡΙΖΟ.

Στόχος, να κατακλυσθεί το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Καστελόριζο με κάρτες από όλο τον απανταχού του κόσμου Ελληνισμό.

Μια κάρτα δεν κοστίζει… αξίζει !!! Μία οποιαδήποτε κάρτα μας αρκεί.

ΤΑ ΚΑΛΑΝΤΑ ΕΨΑΛΕ Η ΧΟΡΩΔΙΑ ΤΗΣ Σ.Μ.Υ. ΣΤΗΝ Ε.Α.Α.Σ. / ΤΡΙΚΑΛΩΝ.


Η χορωδία της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών  έψαλε  τα κάλαντα στη Ένωση Αποστράτων Αξκών Στρατού / Παράρτημα Τρικάλων , παρουσία του Τ.Σ. και μελών αυτής την 16η Δεκ. 2019 .

ΗΡΘΕ Η ΩΡΑ ΚΑΘΕ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΠΙΤΙ ΝΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΕΙ ;;;


Η κατάσταση με την λαθρό εισβολή, με ένα πολιτικό σύστημα που προδίδει ασύστολα την εθνική μας κυριαρχία με την ολοένα και περισσότερε αυξανόμενη τουρκική απειλή και με μια πέμπτη φάλαγγα στο εσωτερικό της χώρας, όπως φαίνεται απαιτείται πλέον να ξεπεράσουμε όλα τα ταμπού και κάθε ελληνικό σπίτι να εξοπλιστεί για κάθε ενδεχόμενο, καθώς μην αυταπατόμαστε, έρχονται ακόμα δυσκολότερες μέρες.

Εμπρηστικές δηλώσεις από Άγκυρα: «Επικίνδυνη κλιμάκωση στην Κύπρο - Θα στείλουμε στρατό στην Α. Μεσόγειο»


Και επίσημα εκτός F-35 η Τουρκία - Απειλές και κατά ΗΠΑ: «Θα απαντήσουμε ανάλογα»Σκληρή ανακοίνωση που καταδεικνύει το χαμηλό βαρομετρικό που επικρατεί στις αμερικανο-τουρκικές σχέσεις εξέδωσε πριν από λίγο το τουρκικό υπουργείο Εξωτερικών.

Για ποιο λόγο ο Μωάμεθ έφτιαξε νόμο για την πολυγαμία; - Παντρεύτηκε κοριτσάκι 9 ετών


Γιατί ο Μωάμεθ, παντρεύτηκε περισσότερες από 15 φορές; Για ποιο λόγο έφτιαξε νόμο για την πολυγαμία; Αληθεύει ότι ο ιδρυτής του Ισλάμ είχε είχε αδυναμία στις χήρες, ενώ η μικρότερη σε ηλικία γυναίκα του ήταν μόλις 9 ετών;

Πλησιάζει η αναμέτρηση Τελ Αβίβ-Άγκυρας – Ισραηλινά ΜΜΕ: «Έρχεται σφοδρή σύγκρουση Ισραήλ-Τουρκίας λόγω του East Med».


Πλήρης επιβεβαίωση άρθρου μας για την πιθανή εμπλοκή Τουρκίας και Ισραήλ λόγω του αγωγού East Med έχουμε από σημερινό ισραηλινό δημοσίευμα, το οποίο αναφέρει ότι η Τουρκία κινείται για να «σταματήσει» δυναμικά πλέον το Ισραήλ, από την κατασκευή υποθαλάσσιων γραμμών φυσικού αερίου στην Ευρώπη.

Κυριακή 15 Δεκεμβρίου 2019

Τουρκική θρασύτητα: «Δεν μπορείτε να πετάτε πάνω από τα νησιά του Αιγαίου χωρίς την άδειά μας»!


Νέα τουρκική πρόκληση σημειώθηκε πριν λίγες μέρες. Από εδώ και στο εξής  η Τουρκία απαιτεί, τα ελληνικά μαχητικά που πετούν πάνω από τα ελληνικά νησιά να παίρνουν πρώτα την άδεια της Άγκυρας!

Όταν μας ζητούσαν να παραδώσουμε την κυπριακή ΑΟΖ στην Τουρκία


Στις 2 Ιουνίου 2004, ο Κόφι Ανάν υπέβαλε στο Συμβούλιο Ασφαλείας έκθεση για την αποστολή καλών υπηρεσιών του στην Κύπρο. Ήταν μια εκτενέστατη παραπλάνηση γύρω από τις εξελίξεις για το Σχέδιό του και για το δημοψήφισμα του Απρίλη και λόγω του ελληνοκυπριακού ΟΧΙ, ήταν επικριτικός για την πλευρά μας. Με προκλητικές αναφορές εναντίον μας, παραποίηση γεγονότων και αυθαίρετων συμπερασμάτων, που βεβαίως φρόντισαν να επιβάλουν οι τότε πρωταγωνιστές, Άλβαρο ντε Σότο, Ντέιβιντ Χάνι κ.ά.