Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Σάββατο 28 Σεπτεμβρίου 2013

Δεν στοιχειοθετείται αναδρομική επιστροφή εφάπαξ....Συνάδελφοι που αποστρατεύθηκαν μετά την 1-8-2012(αναδρομική ημερομηνία εφαρμογής των μειώσεων του ν.4093/2012) έλαβαν το παρακάτω ενημερωτικό σημείωμα, αναφορικά με ...μελλοντικές προθέσεις των οικειων ταμείων , επιστροφής μέρους του εφάπαξ, απο τη διαφορά των μισθολογικών στοιχείων που συνυπολογίζονται στο εφάπαξ:

 Το θέμα είναι σοβαρό και εαν μη τι άλλο, οφείλουν τα Μετοχικά Ταμεία να ζητησουν έκδοση γνωμοδοτήσεως απο το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους, καθόσον : 
-Ο Ν.4093/2012 και οι επιπτώσεις των μειώσεων των αποδοχών του στρατιωτικου προσωπικού, που αναφέρονται σε αυτόν, υλοποιηθηκαν για καθαρούς λόγους δημοσιονομικής πολιτικής και κάλυψης του ελλείμματος του Δημοσίου και μόνο αυτού & δεν θα πρέπει να επηρεάζει στον υπολογισμό του εφάπαξ βοηθήματος(εξ αντανακλάσεως) 
-Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα ..."Το υπό των Ταμείων Αλληλοβοηθείας Στρατού,Ναυτικού και Αεροπορίας  χορηγούμενο εφάπαξ βοήθημα εις τους εξερχόμενους του στρατεύματος μετόχους τούτων, συνίσταται εκ του αθροίσματος βασικού μισθού, επιδόματος πολυετούς υπηρεσίας, επιδόματος εξομάλυνσης μισθολογικών διαφορών, επιδόματος ειδικής απασχόλησης και ποσού 176€ για Αξκούς μέχρι το βαθμό του Σ/χη ή του επιδόματος θέσης υψηλής ευθύνης, για Αξκούς με το βαθμό του Ταξχου και άνω, δι ων εμισθοδοτήθη ο δικαιούχος κατά την ημέρα εξόδου του, πολλαπλασιαζομένου  επί τον αριθμόν των ετών συμμετοχής τούτου εις το Ταμείον....."   
Η ορθή ερμηνεία της προαναφερθεισας διατάξεως οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο υπολογισμός του εφάπαξ βοηθήματος πρέπει, να γίνει σύμφωνα με τις αποδοχές με τις οποίες μισθοδοτήθηκε  ο δικαιούχος κατά την ημέρα της εξόδου του από το Μ,Τ,
-Το εφάπαξ αν και ορίζεται ρητώς ότι. υπολογίζεται με βάση τις αποδοχές που λάμβανε την ημέρα εξοδου από το Μ.Τ.,  δεν θα πρέπει να αφήνει το περιθώριο σε κανένα, να δύναται να νομοθετεί  με αναδρομική ισχύ, νόμους που θα μειώνουν εσκεμμένα νισθους και επιδόματα και θα αποδίδουν χαμηλότερο του προβλεπομένου εφάπαξ, σε διαστήματα ισχύος του νόμου, πολύ μικρά.. 
-Δημιουργείται με αυτή την «πολιτική», «δεδικασμένο», με αποτέλεσμα τυχόν κατάργησης στο μέλλον του συνόλου των επιδομάτων, να απολέσουν τα στελέχη, μεγάλα ποσά από το βοήθημα του εφάπαξ. 
ΠΗΓΗ: http://x.6082.x6.nabble.com/-td5001045.html

Που οφείλεται η νέα μείωση των συντάξεων;Στις συντάξεις μηνός Οκτωβρίου (κατατέθηκαν 27 Σεπ), διαπιστώθηκε νέα μείωση, ανάλογη του ύψους της κάθε σύνταξης. Ο πρόεδρος της ΠΟΣ επικοινώνησε με το ΓΛΚ και ενημερώθηκε ότι αυτό οφείλεται στην αλλαγή του τρόπου υπολογισμού της κράτησης για υγειονομική περίθαλψη, η οποία από 1/1/2013 υπολογιζόταν ως το 4% επί της ακαθάριστης σύνταξης, αφού αφαιρούντο οι αλλεπάλληλες τρεις μειώσεις (ν. 4024/11, 4051/2012, 4093/2012). Μετά από απαίτηση αύξησης των πόρων του ΕΟΠΥΥ, ο προσδιορισμός πλέον γίνεται επί του συνολικού ακαθάριστου ποσού των συντάξεων, χωρίς να αφαιρούνται οι μειώσεις. Η ΠΟΣ εξετάζει τη νομιμότητα της αλλαγής, διότι όπως αναφέρεται στην ιστοσελίδα του ΓΛΚ: "ΣΤ. Κράτηση για υγειονομική περίθαλψη και φόρο Το ποσό της σύνταξης που εναπομένει μετά τις μειώσεις των νόμων 4024/2011, 4051/2012 και 4093/2012 υπόκεινται σε κράτηση για υγειονομική περίθαλψη (όπου απαιτείται) και στον φόρο που προκύπτει σύμφωνα με την ισχύουσα φορολογική κλίμακα."

Πέμπτη 26 Σεπτεμβρίου 2013

ΕΚΤΑΚΤΟ: ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ ΣΤΟΝ ΑΡΕΙΟ ΠΑΓΟ ΜΕΤΑ ΤΗΝ "ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ" ΤΩΝ ΕΦΕΔΡΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ ΠΟΥ ΚΑΛΕΙ ΣΕ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟ "ΠΡΑΞΙΚΟΠΗΜΑ": "ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΑΝΑΛΑΒΕΙ Ο ΣΤΡΑΤΟΣ"-ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ

efedroi-eidikon-dinameon

Συναγερμός σήμανε πριν από λίγες ώρες στη Δικαιοσύνη μετά από ανάρτηση στο διαδίκτυο που καλεί εμμμέσως αλλά σαφώς σε «πραξικόπημα».

Μετοχικό Ταμείο Στρατού :Ακόμη μια μείωση στο Μέρισμα κατά 9% ...Aναδρομικά απο 1/1/ 2013 ! Να ζήσουμε να τους ξαναψηφίσουμε !


Έχοντας υπόψη τις δεσμεύσεις του ΜΤΣ έναντι των Υπουργείων Εθνικής Άμυνας και Οικονομικών για μη δημιουργία ελλειμμάτων,
καθώς και την ανάληψη υποχρέωσης υλοποίησης πενταετούς προγράμματος εξυγίανσης,
ώστε να επιτευχθούν οι δημοσιονομικοί κανόνες που διέπουν τη νομοθεσία του, η αρμόδια Πολιτική Ηγεσία του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας ενέκρινε:

- Την απόφαση που έλαβε το ΔΣ/ΜΤΣ με το υπ’ αριθμ. 13/2/20-9-2013 Πρακτικό του, για μείωση της τιμής μεριδίου για το έτος 2013 από 5,7142 € σε 5,1999 € (ποσοστό 9%).

- Την παρακράτηση της αναδρομικής, από 1-1-2013, μείωσης του μερίσματος στους μήνες Νοέμβριο (Διαφορές Α’ Εξαμήνου) και Δεκέμβριο (διαφορές μηνών Ιουλίου - Οκτωβρίου) του έτους 2013.

- Την αποπληρωμή μέρους του χρέους προς τον ΕΚΟΕΜΣ, με επιπλέον 5.000.000,00 €, πέραν της υφιστάμενης ετήσιας αντίστοιχης υποχρέωσης με 10.000.000,00 € που απορρέει από την υπ’ αριθμ. 11/4/24-5-2012 απόφασης του ΔΣ/ΜΤΣ.