Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Δευτέρα 24 Οκτωβρίου 2022

Υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος

 Ο διοικητής της 8ης Μεραρχίας Υποστράτηγος Χαράλαμπος Κατσιμήτρος σε τηλεφωνική του επικοινωνία με το ΓΕΣ (Ανχη Κορώζη) στις 27.10.1940 ανέφερε τα ακό­λουθα: 

 «Αναφέρατε παρακαλώ εις τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. ότι η προσωπική μου γνώμη είναι ότι αύριον την πρωίαν, ίσως δε και κατά την διάρκειαν της νυκτός 27 με 28 Οκτωβρίου, θα έχωμεν ιταλικήν επίθεσιν.

 

 Η Μεραρχία θα ε­πιτελέση το καθήκον της προς την πατρίδα συμφώνως προς διαταγάς και οδηγίας του Γ.Ε.Σ.

 

 Δύνο­μαι να βεβαιώσω υπευθύνως τον κ. Αρχηγόν του Γ.Ε.Σ. και τονίζω τούτο ιδιαιτέρως ότι δεν θα περάσουν Ιταλοί από το Καλπάκι»

 

 Ελάχιστο χρέος όλων μας είναι να διατηρούμε την ιστορική μνήμη ζωντανή όλων εκείνων που θυσιάστηκαν για να είμαστε σήμερα εμείς ελεύθεροι.

 

ΠΡΟΣΚΥΝΗΤΗΣ


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου