Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Πέμπτη 2 Φεβρουαρίου 2023

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.- ΑΛΒΑΝΙΚΕΣ ΦΑΝΤΑΣΙΩΣΕΙΣ

Κατὰ καιρούς, ἡ Ἀλβανία διακηρύσσει ὅτι πρέπει νὰ συμπεριλάβῃ στὰ ὅριά της, τμήματα ἀπὸ γειτονικὲς χῶρες. Ἔτσι, λοιπόν, ὁ Ἀλβανὸς πρωθυπουργὸς ἜντιΡάμα δὲν χάνει εὐκαιρία νὰ προπαγανδίσῃ τὸ ὄνειρό του γιὰ τὴν δημιουργία τῆς ... “Μεγάλης Ἀλβανίας”. Ἔχοντας τὶς πλάτες τοῦ Τούρκου Προέδρου Ἐρντογάν, καὶ ἀφοῦ ἤδη ἔχει προωθήσει τὴν ἀνθελληνικὴ πολιτική του στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια, τώρα φαίνεται ὅτι τοῦ ἄνοιξε ἡ ὄρεξη. Γι’ αὐτὸ καὶ δήλωσε ὅτι τάσσεται ὑπὲρ τῆς ἑνοποιήσεως τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Κοσόβου !

Μέχρι τώρα, οἱἐθνικιστικοὶ κύκλοι τῆς Ἀλβανίας ἀπεργάζονταν τὸ πρῶτο σκέλος ἑνὸς σχεδίου γιὰ τὴν “Μεγάλη Ἀλβανία”. Σύμφωνα μὲ τὸ σχέδιο αὐτό, περιοχὲς τῆς Ἑλλάδος καὶ τῶν Σκοπίων θὰ περιλαμβάνονταν στὴν Ἀλβανία. Τὸ σχέδιο αὐτό, ἦταν προνόμιο τῶν ἐθνικιστικῶν κύκλων. Τελευταῖα, ὅμως, ὁ ἴδιος ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς ἔχει ἀναλάβει ἐνεργὸ ρόλο. Καί, βέβαια, ποτὲ δὲν ἔκρυψε τὴν βαθύτερη ἐπιθυμία του νὰ ἐξυπηρετῇ, ἐκτὸς ἀπὸ τὰ σχέδια τῶν Ἀλβανῶν ἐθνικιστῶν, καὶ τὰ τουρκικὰ σχέδια...

Ὅμως, τὸ ζήτημα δὲν εἶναι τὶ θέλει ὁ Ράμα ἤ, ἀκόμη, καὶ ὁ Ἐρντογάν. Ἀλλὰ τὸ γιατὶ καὶ πῶς ἕνας πρωθυπουργὸς μιᾶς Χώρας, ἐν προκειμένῳ τῆς Ἀλβανίας, ποὺ ἐπιζητεῖ τὴν ἔνταξή της στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἀδιαφορεῖ γιὰ βασικὲς ἀρχές της καὶ “σφυρίζει” ἀδιάφορα γιὰ ὅρους καὶ προϋποθέσεις, ποὺ ἔχουν τεθῆ γιὰ τὴν ἀσφάλεια τῆς εὐρύτερης περιοχῆς. Γι’ αὐτόν, ἀκριβῶς, τὸν λόγο, ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργὸς Ἔντι Ράμα ἀναδεικνύεται στὸνὑπ’ ἀριθμ. 1 κίνδυνο γιὰ τὴν ἀσφάλεια καὶ τὴν σταθερότητα τῆς περιοχῆς.

Ὁ κ. Ράμα εἶχε δηλώσει, πρὸ καιροῦ, στὸ Ἐλμπασάν, ὅτι θὰ ψηφίσῃ ὑπὲρ τῆς ἑνοποιήσεως τῆς Ἀλβανίας καὶ τοῦ Κοσόβου, ἐὰν διεξαχθῇ δημοψήφισμα γιὰ τὸ θέμα αὐτό. Νὰ σημειωθῇ δέ, ὅτι τὸ γεγονὸς αὐτὸ ἔρχεται σὲ συνέχεια δηλώσεων τοῦ ἴδιου τοῦ Ἀλβανοῦ Πρωθυπουργοῦ, σύμφωνα μὲ τὶς ὁποῖες οἱ δύο χῶρες (Ἀλβανία δηλαδὴ καὶ Κόσοβο) πρέπει νὰ ἔχουν κοινὴ ἐξωτερικὴ πολιτικὴ καὶ τὸν ἴδιο Πρόεδρο !  Πάντως, οἱ θέσεις αὐτὲς ἔχουν φέρει σὲ διάσταση τὸν κ. Ράμα μὲ τὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἕνωση, ἡ ὁποία προωθεῖ σταθερὰ τὶς ἀρχὲς τῆς συμφιλιώσεως καὶ τῆς περιφερειακῆς συνεργασίας στὰ Δυτικὰ Βαλκάνια. Νὰ σημειωθῇ, ὅτι ἡ Ε.Ε. ἔχει ζητήσει ἀπὸ ὅλους τοὺς πολιτικοὺς ἡγέτες νὰ ἀπέχουν ἀπὸ δηλώσεις καὶ πράξεις, ποὺ θὰ μποροῦσαν νὰ ὑπονομεύσουν τὶς ἀρχὲς αὐτές.

Βέβαια, ὅλα αὐτὰ ὁ Ἀλβανὸς Πρωθυπουργός, ἔχοντας καὶ τὶς πλάτες τῆς Τουρκίας, τὰ γράφει στὰ παλαιότερα τῶν ὑποδημάτων του. Ἀπὸ Ἑληνικῆς πλευρᾶς, μόνο ὁ εὐρωβουλευτὴς τῆς Ν.Δ. κ. Μανώλης Κεφαλογιάννης κατέθεσε σχετικὴ ἐρώτηση στὴν Εὐρωπαϊκὴ Ἐπιτροπή, δὲν γνωρίζουμε ὅμως ἄν συνεζητήθη καὶ τὶ ἐλέχθη. Πάντως, ἡ Ἑλλάδα πρέπει νὰ ἀγρυπνῇ σ’ αὐτοὺς τοὺς πολὺ δύσκολους καὶ πονηροὺς καιρούς. Οἱ γείτονες Ἀλβανοὶ δουλεύουν γιὰ τὶς ἰδέες τους. Κι’ ἄν τώρα, φαίνεται ὅτι δὲν μποροῦν νὰ πετύχουν κάτι ἀπὸ ἐκεῖνα ποὺ “βλέπουν” στὶς φαντασιώσεις τους, αὔριο, ὅμως, κανεὶς δὲν γνωρίζει τὶ μπορεῖ νὰ συμβῇ, δεδομένου ὅτι καὶ οἱ “Τσάμηδες” δὲν ἔχουν ἐγκαταλείψει  τὶς δικές τους φαντασιώσεις. Ἄς μὴ ξεχνᾶμε αὐτὸ ποὺ ἔλεγε ὁ περιβόητος χιτλερικὸς ὑπουργὸς προπαγάνδας Γιόζεφ Γκαῖμπελς : Μὲ τὸ πές - πές, στὸ τέλος, ἀργὰ ἤ γρήγορα, κάτι θὰ μείνῃ. Γι’ αὐτό, τεταμένη νὰ εἶναι ἡ προσοχή μας καὶ ἄγρυπνοτὸ μάτι μας σὲ ἄνομες καὶ παράνομες ἐνέργειες, ἐπειδὴ δὲν ἔχει ἐξοφληθῆτὸ χρέος μας ἀπέναντι τῶν ἀλυτρώτων ἀδελφῶν μας Βορειοηπειρωτῶν. 

 

“ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΝ  ΒΗΜΑ”
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου