Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2022

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.- Ψήφισμα Ιερατικού Συνεδρίου Ι.Μ. Δρυϊνουπόλεως

Ἐπειδή βλέπουμε μέ ἀγωνία τό Ἔθνος μας συνεχῶς νά ἐλαττώνεται, ζητοῦμε ἀπό τήν Πολιτεία νά στηρίξει τόν θεσμό τῆς χριστιανικῆς – πολύτεκνης οἰκογένειας, ἡ ὁποία εἶναι ὁ αἱμοδότης τῆς Πατρίδος μας. Καί παράλληλα, νά ἀποθαρρύνει τίς ἐγκληματικές ἐκτρώσεις, πού – ὅπως λένε οἱ εἰδικοί – στεροῦν ἐτησίως τήν Ἑλλάδα ἀπό 300.000 Ἑλληνόπουλα, καί νά σταματήσει ἡ ἐνδοοικογενειακή βία.

Ἡ κρισιμότητα τῶν καιρῶν μας ἀπαιτεῖ τήν ἑνότητα καί τήν ὁμόνοια τοῦ λαοῦ μας, διότι πολλοί κίνδυνοι ἀπειλοῦν τήν Πατρίδα μας. Πέραν τοῦ ἐξ Ἀνατολῶν κακοῦ γείτονος, ὑπάρχει στόν ὁρίζοντα καί ἡ ἐνεργειακή καί ἐπισιτιστική κρίση, πού μόνον ἑνωμένοι καί ὑπό τήν σκέπη τῆς Ἁγίας μας Ἐκκλησίας θά μπορέσουμε νά ξεπεράσουμε.

Πολύ μᾶς ἀνησυχεῖ ἡ λεγόμενη «αὐτοκεφαλία» τῆς σχισματικῆς Ἐκκλησίας τῶν Σκοπίων. Οἱ ἁρμόδιοι νά προσέξουν πολύ. Εἶναι ἀρκετό τό ζήτημα πού δημιουργήθηκε μέ τήν λεγόμενη «Αὐτοκέφαλη Ἐκκλησία τῆς Οὐκρανίας», ἐξ αἰτίας τῆς ὁποίας σοβεῖ σχίσμα στήν Ὀρθοδοξία. Ἕνα τυχόν δεύτερο σχίσμα θεωροῦμε, ὅτι ἀποτελεῖ «πολυτέλεια» ἀνεπίτρεπτη γιά τήν Ἐκκλησία μας.

Ἡ ἔξαρση τῶν διαφόρων παραθρησκευτικῶν ὁμάδων (ὅπως ἡ ἐν Θεσσσαλονίκῃ «Ἐκκλησία τῶν Ἐθνῶν») ὑπονομεύει τήν ἐκκλησιαστική καί ἐθνική μας ταυτότητα. Ζητοῦμε τό κακό, ἄν ὄχι νά ἐξαλειφθῇ, τοὐλάχιστον νά περιορισθῇ. Γιατί καί ἡ Δημοκρατία ἔχει τά ὅριά της.

Χαιρετίζουμε τούς γενναίους ἀεροπόρους μας καί τούς ἄνδρες τοῦ Λιμενικοῦ Σώματος, διότι καθημερινῶς, μέ τεράστιες προσπάθειες ἀναχαιτίζουν τά κύματα τῶν λαθρομεταναστῶν πού προωθεῖ ἡ Τουρκία. Ἀκόμη χαιρετισμό ἀπευθύνουμε στούς ἡρωϊκούς ἀκρίτες καί τούς γενναίους φρουρούς τοῦ Ἕβρου. Ὅλη ἡ Ἑλλάδα εἶναι στό πλευρό τους. Τέλος,

Δέν ξεχνοῦμε τήν Βόρειο Ἤπειρό μας, πού συνεχίζει νά ἀνεβαίνει τόν Γολγοθᾶ της. Προσευχόμαστε γιά τούς ἐκεῖ ὁμαίμους καί ὀρθοδόξους συμπατριῶτες. Καί εὐχόμαστε νά μή παύσουν νά ἀγωνίζωνται γιά τήν δικαίωσή τους πού εἶναι μία καί μόνο: Ἡ Ἕνωση τῆς Βορείου Ἠπείρου μέ τήν Ἑλλάδα».

  (Ἐκ τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως)
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου