Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Παρασκευή 17 Ιουνίου 2022

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.-Το Ψήφισμα της ΠΟΑΚΑ του 1995 και η τύχη του

Από την 15-18 Ιουνίου 1995, διεξήγαγε  τις εργασίες του το 29ο Συνέδριο της ΠΟΑΚΑ στην Ουάσιγκτον . Έλαβαν μέρος ο Γενικός Γραμματέας της ΟΜΟΝΟΙΑΣ Δημήτρης Τσάκας, οι βουλευτές Θωμάς Μήτσιος και Κώστας Μακαριάδης και οι πέντε αποφυλακισθέντες  της Ομόνοιας: Θοδωρής Βεζιάνης, Βαγγέλης Παπαχρήστος, Παναγιώτης Μάρτος, Ηρακλής Σύρμος και Κώστας  Κυριακού.

Το Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομοσπονδίας Αμερικής, Καναδά & Αυστρα-λίας, ΠΟΑΚΑ, έχοντας υπόψιν: 

ΕΠΕΙΔΗ οι Έλληνες της Β. Ηπείρου έχουν καταδιωχθεί απηνώς επί πολλές δεκα-ετίες και συνεχίζουν να στερούνται βασικών εκπαιδευτικών, γλωσσικών, θρησκευ-τικών, αστικών, πολιτικών και πολιτιστικών δικαιωμάτων,

ΕΠΕΙΔΗ οι εθνιστικοί Έλληνες σε ολόκληρη την Αλβανία ταλαιπωρούνται και τρομοκρατούνται από τις κυβερνητικές δυνάμεις ασφαλείας και εκδιώκονται από τις θέσεις τους στο στρατό, τη δικαιοσύνη και τη δημόσια διοίκηση, με αποτέλ-εσμα να αισθάνονται αδύναμοι και εύτρωτοι και να φοβούνται για την ασφάλειά τους.

ΕΠΕΙΔΗ αυτή η συστηματική δίωξη και οι διακρίσεις κατά των εθνοτικών Ελλή-νων συνιστούν μορφή εθνοκάθαρσης, που σκοπό έχει να τους υποχρεώσει να εγκαταλείψουν τις αρχέγονες εστίες τους για να βρουν άσυλο στην Ελλάδα και το εξωτερικό,

ΕΠΕΙΔΗ η αλβανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη απαντήσει σε ψήφισμα των εθνο-τικών Ελλήνων το οποίο ζητούσε λήψη μέτρων για να τεθεί τέρμα στην κακομε-ταχείρισή τους - που εστάλη πριν από δύο και πλέον χρόνια στον πρόεδρο της Αλβανίας Σαλί Μπερίσα - και επειδή η κυβέρνηση έχει προτείνει νομοσχέδια για την εκπαίδευση τα οποία δεν καλύπτουν ούτε κατά το ελάχιστο τις ανάγκες της ελληνικής κοινότητας,

Οι σύνεδροι που έλαβαν μέρος στο 29ο Συνέδριο της Πανηπειρωτικής Ομοσπον-δίας, που πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτων την 18 Ιουνίου 1995, ενέκριναν το ακόλουθο

ΨΗΦΙΣΜΑ

ΚΑΛΟΥΜΕ την Αλβανία να αποκαταστησει. για όλους τους εθνοτικούς Έλληνες της χώρας τα εκπαιδευτικά, γλωσσικά, θρησκευτικά, πολιτικά και πολιτιστικά δικαιώματα που προβλέπουν οι διεθνείς συνθήκες που έχουν υπογράψει εκπρόσω-ποί της από την ίδρυση της χώρας, το 1913, μέχρι σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος να διοικούν τη δική τους περιοχή.

ΚΑΛΟΥΜΕ την αλβανική Κυβέρνηση να θέσει τέρμα σε κάθε είδος διάκρισης κατά των εθνοτικών Ελλήνων που κατέχουν θέσεις στη δημόσια διοίκηση και να σταματήσει κάθε ταλαιπωρία τους - μέσω κατάχρησης εξουσίας των δυνάμεων ασφαλείας ή τη χειραγώγηση του δικαστικού σώματος - και να αποσύρει όλες τις καταγγελίες με τις οποίες κατηγορούνται ψευδώς ηγέτες της Ομόνοιας και η Ελλάδα για κατασκοπεία κατά της Αλβανίας.

ΚΑΛΟΥΜΕ την αλβανική Κυβέρνηση να επιστρέφει όλες τις εκκλησίες, την εκ-κλησιαστική περιουσία, τα μοναστήρια και τους θρησκευτικούς θησαυρούς που αφαίρεσε από την Ορθόδοξη Εκκλησία της Αλβανίας, όταν καταργήθηκε η θρη-σκεία το 1967, και να επιτρέψει στους επισκόπους και τον κλήρο που έχουν διο-ρισθεί να αποκαταστήσουν την εκκλησία και να αναλάβουν και να εκτελούν ελεύθερα τα καθήκοντά τους.

ΚΑΛΟΥΜΕ την ελληνική Κυβέρνηση να μην υπογράψει οποιαδήποτε συμφωνία, συμπεριλαμβανομένης και της όποιας συμφωνίας για τα σύνορα, που δεν θα εγγυάται την ηρεμία και την ασφάλεια της ελληνικής κοινότητας στην Αλβανία, τώρα και στο διηνεκές, και δεν θα προστατεύει όλα τα δικαιώματα των εθνοτικών Ελλήνων σε ολόκληρη την Αλβανία σύμφωνα με τις διεθνείς συμφωνίες.

ΚΑΛΟΥΜΕ την ελληνική Κυβέρνηση να εκδώσει αμέσως όλα τα απαραίτητα πι-στοποιητικά στους εθνοτικούς Έλληνες από την Αλβανία, για ελεύθερη επικοινω-νία και εργασία στην' Ελλάδα.

ΚΑΛΟΥΜΕ την ελληνική Κυβέρνηση να κάνει ότι είναι δυνατό για να βοηθήσει τους 'Ελληνες από τη Β. Ήπειρο που εργάζονται στην Ελλάδα, ώστε να επιστρέ-φουν στα σπίτια τους, παρέχοντας τους δάνεια και κάθε άλλη οικονομική βοήθεια που θα τους επιτρέψει να ζήσουν στην πατρογονική τους γη και να διατηρήσουν την ελληνικότητά τους.

ΚΑΛΟΥΜΕ τις κυβερνήσεις των ΗΠΑ, του Καναδά και της Αυστραλίας να κατά-στήσουν σαφές στα Τίρανα ότι η υποστήριξή τους θα βασίζεται σε απτή και πλή-ρη εφαρμογή των βασικών και νόμιμων ανθρωπίνων δικαιωμάτων των εθνοτικών Ελλήνων και όλων των Αλβανών.

Όταν η αλβανική κυβέρνηση αποκαταστήσει πλήρως τα οφειλόμενα δικαιώματα στους εθνοτικούς 'Ελληνες, υποσχόμεθα ότι θα βοηθήσουμε την Αλβανία να κατά-λάβει την αρμόζουσα θέση στην κοινωνία των δημοκρατικών κρατών και θα κά-νουμε ότι μπορούμε για να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής όλων των πολιτών της.

Ήταν ασφαλώς ένα Ψήφισμα δυναμικό., πολύπλευρο, που συμπεριλάμβανε τα αιτήματα της Εθνικής Ελληνικής Μειονότητας, αιτήματα καθιερωμένα στους στόχους και στο πρόγραμμα της ΟΜΟΝΟΙΑΣ. Δυστυχώς τα ψηφίσματα αυτά, απ’ όπου κι αν προέρχονταν (ασφαλώς που ακολούθησαν κι άλλα), δεν βρήκαν ανταπόκριση από τους παράγοντες στους οποίους απευθύνονταν κι αυτό διότι οι φορείς που ενέκριναν τέτοιου είδους ψηφισμάτων δεν ακολουθούσαν και δεν διεκδικούσαν την υλοποίησή τους ή ένας  αόρατος σίφουνας τα  παρέσυρε κι ένα διαβολικό χέρι βοηθούσε και ενθάρρυνε στην μη υλοποίησή τους.

Βαγγέλης Παπαχρήστος


 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου