Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Παρασκευή 21 Φεβρουαρίου 2020

ΠΑ.ΣΥ.Β.Α.-Δελτίο τύπου και ψήφισμα της μεγαλειώδους εκδήλωσης "ΕΜΕΙΣ ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΗΣΑΜΕ"


Σέ μία μεγαλειώδη ἐκδήλωση, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης, μέ τήν εὐλογία τοῦ Παναγιωτάτου ποιμενάρχου μας κ. Ἀνθίμου- γιά τήν ὁποία τό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο στάθηκε πολύ μικρό γιά νά  χωρέσει τίς χιλιάδες τοῦ κόσμου- ὁ λαός τῆς Θεσσαλονίκης και τῆς Μακεδονίας ἔστειλε τό δικό του δυναμικό καί ξεκάθαρο μήνυμα πρός κάθε κατεύθυνση.


Α. Γιά τήν ἐπαίσχυντη συμφωνία τῶν Πρεσπῶν, πού ὑπογράφηκε ἐνάντια στή θέληση τῆς συντριπτικῆς πλειοψηφίας τῶν Ἑλλήνων, ὁ λαός μας ἀπαιτεῖ ἀπό τήν πολιτική του ἡγεσία νά ἀνατρέψει τό ξεπούλημα τριῶν χιλιάδων (3.000) καί πλέον ἐτῶν ἑλληνικῆς ἱστορίας. Δυστυχῶς ἐνῶ οἱ προκλήσεις καί ἡ καταπάτηση τῶν ὅρων τῆς κατάπτυστης συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τοῦ γειτονικοῦ κράτους εἶναι καθημερινές, ἐμεῖς παραμένουμε ἀδρανεῖς καί δέν ἀξιοποιοῦμε τά διπλωματικά ὅπλα, πού ἔχουμε στή διάθεσή μας, γιά νά καταγγείλουμε  τήν συμφωνία. Ἔσχατο ὅπλο στά χέρια τῆς ἑλληνικῆς πολιτείας παραμένει τό δημοψήφισμα γιά νά ἐκφράσει δημοκρατικά τή θέση του ὁ ἑλληνικός λαός.

Στο θέμα αὐτό, ὁ πρῶτος ὁμιλητής, π. Μάξιμος Ἰβηρίτης, πρ. πρωτεπιστάτης τῆς Ἱερᾶς Κοινότητας τοῦ Ἁγίου Ὄρους, παρουσίασε στήν ἐμπνευσμένη ὁμιλία του τούς στενούς δεσμούς τῆς Ἀθωνικῆς πολιτείας μέ τήν ἱστορία τῆς Μακεδονίας, εἰδικά στούς τελευταίους αἰῶνες τῆς τουρκοκρατίας, στήν ἐπανάσταση τοῦ 1821, ἀλλά καί στόν Μακεδονικό Ἀγῶνα.   Θύμισε μάλιστα τήν ρήση τοῦ μακαριστοῦ π. Γαβριήλ Διονυσιάτου ὅτι «…ὁ ἁγιορείτης μοναχός τά πάντα δύναται να ἀρνηθεῖ, πατέρα, μητέρα, ἀδελφούς, περιουσία, ἀλλά τό μόνο πού δέν μπορεῖ να ἀπαρνηθεῖ εἶναι ἡ ἀγάπη τῆς φιλτάτης μητρός Ἑλλάδος!», ἐνῶ τελείωσε τήν ὁμιλία του μέ προτροπή γιά ἀγωνιστικό φρόνημα τοῦ λαοῦ, βροντοφωνάζοντας «ἀντί λιβάνου, μπαρούτι εἰς τά θυμιατά»!

Ὁ δεύτερος ὁμιλητής, ἱστορικός καί ἐρευνητής κ. Γεώργιος Ρωμανός ὑποστήριξε τεκμηριωμένα ὅτι ἡ Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν εἶναι παράνομη και ὑπάρχουν τουλάχιστον 12 λόγοι ἀκυρότητάς της. Παράλληλα παραμένει ἀνολοκλήρωτη στόν ΟΗΕ, ἐνῶ ἀποκάλυψε ὅτι ἡ διαδικασία εἰσδοχῆς τῶν Σκοπίων στό ΝΑΤΟ ἔχει οὐσιαστικά «κολλήσει». Οἱ παραβιάσεις τῆς συμφωνίας ἀπό τήν πλευρά τῶν Σκοπίων ὑπερβαίνουν τίς 100, δίνοντάς μας πολλούς λόγους καταγγελίας τῆς συμφωνίας. Ζήτησε μάλιστα νά τεθεῖ σέ δημοψήφισμα ἡ συμφωνία μέ  τό ἐρώτημα: «Θέλει ὁ ἑλληνικός λαός νά τηρεῖ ἀπαρεγκλίτως μία συμφωνία πού δέν τηρεῖ στό ἐλάχιστο τό γειτονικό κράτος;»

Β. Στό φλέγον ζήτημα τῶν μεταναστευτικῶν ροῶν, πού κατακλύζουν τήν πατρίδα μας καί ἔχουν δημιουργήσει ἤδη συνθῆκες ἀσφυξίας στά νησιά τοῦ ἀνατολικοῦ Αἰγαίου, ζητοῦμε νά θωρακισθεῖ ἡ χώρα μας μέ τό σφράγισμα τῶν συνόρων, καί νά μήν ἐπιχειρηθεῖ μεταφορά τοῦ προβλήματος καί στήν ἠπειρωτική χώρα. Οἱ κίνδυνοι ἀπό τήν ἀνεξέλεγκτη, καί χωρίς ἐθνικό σχέδιο καί προοπτική, ἀντιμετώπιση τοῦ θέματος τῆς παράνομης μετανάστευσης εἶναι ἤδη ὁρατοί και ἀπειλοῦν τήν κοινωνική καί ἐθνική συνοχή τῆς πατρίδας μας ἀλλά καί τήν ἀσφάλεια τοῦ κράτους μας, ἰδιαίτερα ὑπό τό φῶς τῶν τελευταίων προκλήσεων τῆς γείτονος Τουρκίας.

Ὁ καθηγητής τοῦ Ε.Κ.Π.Α. κ. Ἰωάννης Μάζης ἐπεσήμανε τόν κίνδυνο διολίσθησης τῆς χώρας μας στή Χάγη «ὡς πρόβατον ἐπί σφαγῆ», χωρίς σαφές πλαίσιο συζήτησης, κάτι πού θά ὁδηγήσει σέ διαδοχικές ὑποχωρήσεις τῆς χώρας μας καί παραχώρηση ζωτικῶν κυριαρχικῶν δικαιωμάτων. Τόνισε τήν ἀνεξέλεγκτη δράση πολλῶν ΜΚΟ, πού ἐκμεταλλεύονται τήν πατροπαράδοτη ἑλληνική φιλοξενία, χαρακτηρίζοντας ὡς πρόσφυγες ἀνθρώπους πού δέν προέρχονται ἀπό ἐμπόλεμες χῶρες, καί πού ἀπό τήν στιγμή πού φεύγουν ἀπό τήν Τουρκία χάνουν τό διεθνές καθεστώς τοῦ «πρόσφυγα». Ἐπεσήμανε τή χαώδη διαφορά πού χωρίζει τόν ἰσλαμικό τρόπο σκέψης και ζωῆς μέ τόν δυτικό πολιτισμό, κάτι πού καθιστᾶ οὐσιαστικά ἀδύνατη κάθε προσπάθεια ἐνσωματάτωσης τῶν μωαμεθανῶν σέ δυτικές κοινωνίες.

Γ. Στό σοβαρότατο δημογραφικό ζήτημα φρονοῦμε ὅτι ἔφτασε ἡ ὥρα σύσσωμος ὁ πολιτικός κόσμος τῆς πατρίδας μας νά σταθεῖ στό πλευρό τῆς ἑλληνικῆς οἰκογένειας, δημιουργώντας τίς συνθῆκες, πρῶτον γιά παραμονή τῶν νέων μας στόν τόπο μας, ὥστε νά ἀγωνισθοῦν γιά τήν προκοπή τῆς πατρίδας, καί δεύτερον γιά αὔξηση τῶν γεννήσεων τῶν Ἑλλήνων, γιατί χωρίς αὐτές τό μέλλον τῆς πατρίδας προβλέπεται ζοφερό, καθώς ὁ κίνδυνος γιά πληθυσμιακή, θρησκευτική καί πολιτισμική ἀλλοίωση τοῦ πληθυσμοῦ προβάλλει πιό ὑπαρκτός ἀπό ποτέ.Ὁ ἑλληνικός λαός ἀπορρίπτει ὡς ἀπαράδεκτες τίς ἀπόψεις περί ἐπικράτησης ἑνός μοντέλου πολυπολιτισμικότητας γιά τό μέλλον τῆς Ἑλλάδας.

Ὁ κ. Δῆμος Θανάσουλας, νομικός, στήν τελευταία ὁμιλία, κάλεσε τήν πολιτική ἡγεσία τῆς πατρίδας μας νά ἐφαρμόσει τήν συνταγματική διάταξη, πού ἐπιτάσσει νά ἐργάζεται ἀποκλειστικά ὑπέρ τοῦ λαοῦ και τοῦ ἐθνικοῦ συμφέροντος.

Μέσα ἀπό τήν ἐκδήλωση, τίς ἐμπεριστατωμένες εἰσηγήσεις τῶν ὁμιλητῶν καί τήν δυναμική παρουσία τοῦ λαοῦ τῆς Θεσσαλονίκης, ἔγινε φανερό ὅτι γιά ὅλα τά παραπάνω ὁ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΛΑΟΣ, ΟΥΤΕ ΡΩΤΗΘΗΚΕ ΟΥΤΕ ΣΥΜΦΩΝΗΣΕ ΠΟΤΕ!
ΨΗΦΙΣΜΑ

Ἡ Λαοσύναξη τῆς Ἐκδηλώσεως, πού διοργάνωσαν τά Ὀρθόδοξα Χριστιανικά Σωματεῖα τῆς Θεσσαλονίκης στό Βελλίδειο Συνεδριακό Κέντρο τῆς Θεσσαλονίκης, σήμερα Κυριακή 16 Φεβρουαρίου 2010, ἀφοῦ ἀκούσαμε τίς διεξοδικές καί ἀποκαλυπτικές ὁμιλίες τῶν ἐκλεκτῶν ὁμιλητῶν, κατά σειράν, π. Μαξίμου Ἰβηρίτη, Γεωργίου Ρωμανοῦ, Ἰωάννου Μάζη καί Δήμου Θανάσουλα σχετικά μέ τά καυτά θέματα:

Α) τῆς «Συμφωνίας τῶν Πρεσπῶν» Β) τῆς λαθρομετανάστευσης καί Γ) τοῦ δημογραφικοῦ, διατρανώνουμε τήν ἀπόφασή μας,

1) Νά μή συναινέσουμε στήν προδοσία τῆς Μακεδονίας μας, τῆς μιᾶς καί μοναδικῆς, πού ἔγινε μέ τήν «Συμφωνία τῶν Πρεσπῶν».

2) Νά μήν συναινέσουμε στό συντελούμενο ἔγκλημα σέ βάρος τοῦ ἑλληνικοῦ λαοῦ καί τοῦ ἔθνους, πού συνίσταται στόν παράνομο ἐποικισμό τῆς Ἑλλάδος ἀπό παράνομους μετανάστες.

3) Νά κρούσουμε τόν κώδωνα τοῦ κινδύνου γιά τήν βραδυφλεγῆ βόμβα τοῦ Δημογραφικοῦ. Σύμφωνα μέ τίς στατιστικές, μετά ἀπό 30 χρόνια οἱ Ἕλληνες τό γένος πιθανόν νά εἴμαστε μειοψηφία στόν τόπο μας καί μάλιστα μέ ἕνα πληθυσμό κατά πλειοψηφία ἡλικιωμένων.

Ζητοῦμε καί ἀπαιτοῦμε νά ληφθοῦν ἄμεσα τά ἀπαραίτητα μέτρα γιά νά ἀνακοποῦν καί τά τρία παραπάνω ἐγκλήματα.

22 ΟΡΘΟΔΟΞΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΓΟΝΕΩΝ ΕΝΩΣΗ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ (Γ.Ε.Χ.Α.)
ΕΛΛΗΝΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΟΙ ΠΑΝΑΓΙΟΦΙΛΟΙ"
"ΕΝΩΜΕΝΗ ΡΩΜΟΣΥΝΗ"
ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ "ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ Ο ΑΙΤΩΛΟΣ"      
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΑΠΗ ΧΡΙΣΤΟΥ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΓΙΑ ΦΟΙΒΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΑΠΟΛΥΤΡΩΣΙΣ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΟΣΙΑ ΞΕΝΗ"
ΟΡΘΟΔΟΞΟΣ  ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ "ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΛΠΙΣ"
"ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΗ"
ΠΑ.ΣΥ.ΒΑ. (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΓΟΝΕΩΝ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΣΥΛΛΟΓΟΣ "Ο ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΥΛΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΟΡΘΟΔΟΞΟΥ ΙΕΡΑΠΟΣΤΟΛΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ "Ο ΜΕΓΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΟΛΥΤΕΚΝΩΝ ΝΟΜΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ "ΑΓΙΟΙ ΠΑΝΤΕΣ"
ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΦΙΛΩΝ Ι.Μ. ΠΑΝΤΟΚΡΑΤΟΡΟΣ ΜΕΛΙΣΣΟΧΩΡΙΟΥ "ΑΓ.ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ Ο ΠΑΛΑΜΑΣ"
Σ.Φ.Ε.Β.Α. (ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΒΟΡΕΙΟΗΠΕΙΡΩΤΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ)
ΦΙΛΑΝΘΡΩΠΙΚΟ ΣΩΜΑΤΕΙΟ "ΜΕΡΙΜΝΑ ΠΤΩΧΩΝ"
ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
Π.Α.Τ.Ρ.Ι.Σ. ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΤΗΣ ΡΩΜΙΟΣΥΝΗΣ: ΙΕΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣΔεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου