Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Δευτέρα 17 Φεβρουαρίου 2020

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΣ 23 ΦΕΒ 2020
ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ
ΕΚΛΟΓΩΝ ΕΑΑΣ ΤΗΣ 23 ΦΕΒ 2020

1.     Η ψηφοφορία αρχίζει την 09.00 ώρα και λήγει την 19.00 ώρα, δυναμένης να παραταθεί, εφόσον υπάρχουν ακόμα αναμένοντες να ψηφίσουν ψηφοφόροι.
2.     Τα μέλη της Ενώσεως που θα προσέλθουν να ψηφίσουν θα πρέπει να έχουν μαζί τους οπωσδήποτε το Δελτίο Ταυτότητας μέλους της Ε.Α.Α.Σ. αλλιώς δεν θα μπορέσουν να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα.
3.     Η ψηφοφορία είναι μυστική. Οι προτιμήσεις των εκλογέων προς τους υποψηφίους εκφράζεται με:
-την τοποθέτηση ενός σταυρού στα ονοματεπώνυμα των υποψηφίων της προτιμήσεώς τους.
-Οι σταυροί σημειώνονται με στυλό μπλε ή μαύρου χρώματος στην αριστερή πλευρά του ψηφοδελτίου και προ του αύξοντος αριθμού του επιθυμητού ονόματος.
-Κάθε ψηφοφόρος έχει δυνατότητα να σημειώσει κατ’ ανώτατο όριο έξι (6) σταυρούς και συγκεκριμένα:
·        ένα (1) σταυρό στο τμήμα του ψηφοδελτίου «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΠΡΟΕΔΡΟΙ»,
·        ένα (1) σταυρό στο τμήμα «ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΙ» και από
·        ένα (1) μέχρι τέσσερις (4) σταυρούς στο τμήμα «ΥΠΟΨΗΦΙΑ ΜΕΛΗ ΔΣ».
4.     Τυχόν ενστάσεις, επί της διεξαγωγής, υποβάλλονται εγγράφως στις κατά τόπους Εφορευτικές Επιτροπές, οι οποίες και παρέχουν στον ενδιαφερόμενο σχετικό έντυπο προς συμπλήρωση. Το περιεχόμενο των ενστάσεων εξετάζεται αμέσως από την Εφορευτική Επιτροπή η οποία και αποφαίνεται σχετικώς ή την προωθεί στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή. Καμία ένσταση δεν μπορεί να διακόψει τη διεξαγωγή των εκλογών.
5.     Ενστάσεις κατά των αποτελεσμάτων υποβάλλονται απευθείας στην Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή μέχρι την 19.00 ώρα της επομένης των εκλογών (24 Φεβ. 2020) και εκδικάζονται απ’ αυτήν.
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου