Πέμπτη 18 Μαρτίου 2021

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΑΑΣ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΓΙΑ Κ.Α.Α.Υ.

ΠΑΡΑΘΕΡΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΜΑΣ ΣΤΟ ΚΑΑΥ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟΥ 2021

Θα θέλαμε να ενημερώσουμε τα μέλη μας, ότι από την Δευτέρα 22 Μαρτίου, μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις για παραθερισμό στα ΚΑΑΥ Καραβόμυλου για το έτος 2021. 

Οι Παραθεριστικές περίοδοι είναι δώδεκα όπως παρακάτω: 

1η.   Πέμπτη 13 Μαίου -                 Κυριακή23 Μαίου                          ημέρες 11

2η.  Τρίτη 25 Μαίου –                     Πέμπτη 03 Ιουνίου                         ημέρες 10

3η.   Σάββατο 05 Ιουνίου –            Τρίτη 15 Ιουνίου                             ημέρες 11

4η.  Πέμπτη  17 Ιουνίου -               Κυριακή 27 Ιουνίου                        ημέρες 11

5η.   Τρίτη 29 Ιουνίου –                  Πέμπτη 08 Ιουλίου                         ημέρες 10

6η.  Σάββατο  10 Ιουλίου –            Τρίτη 20 Ιουλίου                             ημέρες 11

7η.   Πέμπτη 22 Ιουλίου –               Κυριακή 01 Αυγούστου                ημέρες 11

8η.   Τρίτη 03 Αυγούστου –            Πέμπτη 12 Αυγούστου                  ημέρες 10

9η.   Σάββατο 14 Αυγούστου –      Τρίτη 24 Αυγούστου                       ημέρες 11

10η. Πέμπτη 26 Αυγούστου –         Κυριακή 05 Σεπτεμβρίου             ημέρες 11

11η. Τρίτη 07 Σεπτεμβρίου –          Πέμπτη 16 Σεπτεμβρίου               ημέρες 10

12η.  Σάββατο 18 Σεπτεμβρίου -    Τρίτη 28 Σεπτεμβρίου                  ημέρες 11  

Υποβολή αιτήσεων στα γραφεία του Παραρτήματος έως το μεσημέρι  της Παρασκευής 02 Απριλίου 2021.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου