Δευτέρα 20 Μαρτίου 2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

       Ανακοινώνεται ότι για  παραθερισμό σε ιδιωτικές κατασκηνώσεις εσωτερικού και κατασκηνωτικών προγραμμάτων εξωτερικού του οργανισμού CLIMS για το έτος 2023 θα επιδοτηθεί αριθμός τέκνων αποστράτων Αξιωματικών .

       Τα τέκνα πρέπει να έχουν γεννηθεί από 1 Ιαν 2007 μέχρι 30 Ιαν 2017 .

       Η επιδότηση αφορά σε 600 τέκνα και το ποσοστό των τέκνων των αποστράτων Αξκών είναι 6,5 % .Το ποσό της επιδοτήσεως είναι 350 ευρώ .

       Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποτείνονται στα Γραφεία του Παραρτήματος για πληροφορίες και κατάθεση αιτήσεων μέχρι 12 Μαίου 2023 .

       Τέκνα στελεχών που αποβίωσαν εν υπηρεσία και τέκνα στελεχών που ασκούν την αποκλειστική γονική μέριμνα αυτών ( μονογονεικές οικογένειες ) επιδοτούνται κατ’ εξαίρεση χωρίς περαιτέρω μοριοδότηση .

 

                                                                               Εκ της ΕΑΑΣ / Παράρτημα Τρικάλων 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου