Τα γραφεία μας είναι ανοιχτά καθημερινά από 09:00 εώς 13:00 Τηλ. Επικοινωνίας: 24310.29376

Πέμπτη 6 Νοεμβρίου 2014

Σύγκριση Μισθολογίου για εν ενεργεία Στελέχη (Ιουλ 12 - Αυγ 12 - Νοε 14)Γνωρίζουμε στα Μέλη μας, ότι η Ε.Α.Α.Σ στο πλαίσιο ενεργειών για την έγκαιρη αλλά κυρίως την έγκυρη πληροφόρησης σας, προέβη σε ανάλυση του προτεινόμενου στο προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2015 μισθολογίου για τους εν ενεργεία Στρατιωτικούς, όπως αυτό παρουσιάστηκε από τον Ημερήσιο Τύπο της Τρίτης 7 Οκτωβρίου 2014 και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα μας.

Στους πίνακες που παρατίθενται στο ειδικό αφιέρωμα παρουσιάζεται η ανά διοικητικό και μισθολογικό βαθμό εξέλιξη των νέων μισθολογικών στοιχείων του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού, από τα οποία προκύπτουν τα εξής :

1. Η αποκατάσταση των απωλειών μεταξύ Αυγούστου 2012, ημερομηνία εφαρμογής των περικοπών με τον ν.4093/2012, και του νέου μισθολογίου, που σύμφωνα με τις δημοσιογραφικές πληροφορίες θα ισχύσει ενδεχομένως από τον Νοέμβριο του 2014 (Σ.Σ. μέχρι τώρα δεν υπάρχει ένδειξη) με αναδρομική εφαρμογή από τον Ιούλιο 2014, ανέρχεται μεσοσταθμικά για το σύνολο των βαθμών του εν ενεργεία στρατιωτικού προσωπικού σε περίπου 50,17%. 

2. Οι συνολικές απώλειες που παραμένουν στο εν ενεργεία στρατιωτικό προσωπικό, που προέρχεται από Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι) και ειδικότερα από τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού έως και του Αρχηγού Γ.Ε.Ε.Θ.Α, ανέρχονται μεσοσταθμικά σε περίπου 17% συμπεριλαμβανομένων και των καταργηθέντων οδοιπορικών εξόδων. Οι εν λόγω απώλειες δεν αποκαθίστανται με το νέο σχέδιο μισθολογίου.

3. Οι τελικώς καταβλητέες (πληρωτέες) αποδοχές στο εν ενεργεία στελεχιακό δυναμικό των Ενόπλων Δυνάμεων θα είναι περαιτέρω μειωμένες λόγω, κρατήσεων, πιθανών αυξημένων φορολογικών κλιμακίων και συνέχισης της εισφοράς αλληλεγγύης.

4. Για τα εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων οι ονομαστικές αυξήσεις στις (μικτές) συντάξιμες αποδοχές εκτιμάται ότι θα κυμανθούν στα ίδια επίπεδα με των εν ενεργεία και μεσοσταθμικά περίπου στο 49,60% των συνολικών απωλειών τους, με διαφοροποιήσεις όμως αναλόγως του μισθολογικού βαθμού αποστρατείας των και των ποσοστών συνταξιοδότησης των κατά το έτος αποστρατείας τους. 

5. Οι τελικώς καταβλητέες (πληρωτέες) συντάξιμες αποδοχές στα εν αποστρατεία στελέχη εκτιμάται ότι θα είναι αρκετά μικρότερες συγκριτικά με τις πληρωτέες αποδοχές των εν ενεργεία στελεχών λόγω, των διπλών μειώσεων που επιβάλλονται στις συντάξεις του εν αποστρατεία προσωπικού και των περαιτέρω μειώσεων αναλόγως του τρόπου αποστρατείας και της συμπλήρωσης ή μη των ηλικιακών κριτηρίων.

6. Επίσης, προβλέπεται μεν η καταβολή των έστω και κατά το ήμισυ αυξημένων αποδοχών και η 1η δόση των αναδρομικών εντός του 2015, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται ο ακριβής χρόνος έναρξης και εφαρμογής τους.


Από τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στο προσχέδιο του προϋπολογισμού και αφορούν στην επιστροφή μέρους των αποδοχών και των συντάξεων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επιβεβαιώνεται η προγενέστερη μελέτη της Ε.Α.Α.Σ για την σχεδόν διπλάσια περικοπή με την εφαρμογή του μισθολογίου τον Αύγουστο του 2012 έναντι του στόχου που προέβλεπε το μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα για την διετία 2012-2014. 

Συμπερασματικά, το μισθολόγιο που σχεδιάζεται να εφαρμοστεί για τα εν ενεργεία και εν αποστρατεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας επιστρέφει μόνο κατά το ήμισυ περίπου τις απώλειες που επιβλήθηκαν στις αποδοχές και στις συντάξεις από τον Αύγουστο του 2012 και δεν λαμβάνει υπόψη του τις αποφάσεις του ΣτΕ για την πλήρη επαναφορά τους στα επίπεδα του Ιουλίου του 2012. 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ε.Α.Α.Σ παρακολουθεί συνεχώς την εξέλιξη του συγκεκριμένου θέματος σε συνδυασμό με τις τελεσίδικες αποφάσεις του ΣτΕ και του Ελεγκτικού Συνεδρίου και θα προβεί σε κάθε νόμιμη ενέργεια για την διασφάλιση της πλήρης εφαρμογής των αποφάσεων αυτών, προκειμένου να διασφαλίσει την αξιοπρεπή διαβίωση και τα καλώς εννοούμενα συμφέροντα των Μελών της.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου