Δευτέρα 8 Σεπτεμβρίου 2014

Wind: Aνακοίνωση για τους συνδρομητές του Γ.Ε.ΣΔελτίο Τύπου: Η Wind ανακοινώνει ότι με βάση την ανανέωση της σύμβασης υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας του Γ.Ε.Σ πραγματοποιούνται οι ακόλουθες αλλαγές στις χρεώσεις του οικoνομικού προγράμματος BBEST PLUS ΓΕΣ από 01/10/2014.
Μειώνεται η ελάχιστη μηνιαία χρήση ανά σύνδεση από 4€ σε 3€. Η ελάχιστη χρήση εφαρμόζεται μόνο εφόσον η μηνιαία κίνηση κάθε γραμμής είναι μικρότερη των 3€.
Μειώνεται το κόστος χρήσης Internet από 4,1€ / MΒ σε 1€ / 20MΒ.
Αυξάνεται η χρέωση των εθνικών κλήσεων ομιλίας προς κινητά και σταθερά δίκτυα τηλεφωνίας από 0,0025€/sec σε 0,0049€/sec για χρήστες χωρίς κάποια ενεργοποιημένη υπηρεσία φωνής και από 0,0025€/sec σε 0,0031 €/sec για χρήστες που έχουν ενεργοποιημένη κάποια υπηρεσία φωνής.
Επιπλέον παρέχεται ειδική προσφορά για υπηρεσία δωρεάν χρόνου φωνής 30, 120 και 240 λεπτών/μήνα προς όλα τα εθνικά σταθερά και κινητά δίκτυα τηλεφωνίας με μηνιαία πάγια χρέωσης 6 €, 10€ και 18€ αντίστοιχα, καθώς και υπηρεσία mobile internet 150MB / 530MB / 1,1GB / 2,3GB με μηνιαία πάγια χρέωσης 2,50€ / 5€ / 7,5€ και 10€ αντίστοιχα.

Οι συνδρομητές των οποίων τα προγράμματα υπόκεινται στην ανωτέρω αύξηση έχουν το δικαίωμα να καταγγείλουν τη σύμβαση τους αζημίως εντός ενός μηνός από την παρούσα ανακοίνωση οφείλοντας να προβούν στην εκπλήρωση των εκ του νόμου και της συμβάσεως τους απορρεουσών υποχρεώσεών τους. Για περαιτέρω πληροφορίες καλέστε 1250 από το Wind κινητό σας (χρέωση 0,25/λεπτό) ή επισκεφθείτε ένα κατάστημα Wind.

Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ 23%

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου