Τρίτη 2 Σεπτεμβρίου 2014

Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα Παραρτήματος ΤρικάλωνΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΡΑΚΤΙΚΟΥ  υπ’ αριθμ 62 της 1ης Σεπ 2014

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ: Υπλγος ε.α  Στέφος Ευάγγελος Πρόεδρος ΤΣ/ΕΑΑΣ/Παρ.Τρικάλων
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Τχης ε.α Μέρμηγκας Γεώργιος

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου σε Σώμα Παραρτήματος Τρικάλων

          Ενημερώνω τα μέλη του Τ.Σ ότι με τις παρακάτω σχετικές:
            α.Φ.956.4/45/2038/Σ.331/16 Ιουλ 14/ΕΑΑΣ/Γραμματεία
            β.Φ.956.4/57/2443/Σ.369/29 Αυγ 14/ΕΑΑΣ/Γραμματεία.

διορίστηκαν και τα υπόλοιπα μέλη του Τ.Σ.
Κατόπιν των ανωτέρω, εισηγούμαι τα καθήκοντα ενός εκάστου όπως παρακάτω: 
                   α.         Υπλγός (ΠΖ) ε.α Στεφος Ευάγγελος  , Πρόεδρος
                   β.         Ανχης (ΔΒ) ε.α Γιώτης Παναγιώτης, Αντιπρόεδρος και Ταμίας
                   γ.         Τχης (ΦΠΖ) ε.α Μέρμηγκας Γεώργιος , Γραμματέας και υπέυθυνος τηλεφωνίας
                   δ.         Ανθλγός (ΜΧ) ε.α Παλιούρα Μαρία , αναπληρώτρια γραμματέας-μέλος
                   ε.         Ανθνόμος (χ) Μήτσιου Αλέξανδρος, σύνδεσμος με ΕΛΑΣ – Διαχειριστής υλικού-μέλος.

Το Τ.Σ κατόπιν της ενημερώσεως επί του θέματος

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ
Περί ανάθεσης των παραπάνω καθηκόντων.
        
                    -Ο-                                                                                   -Ο-
          Αντιπρόεδρος                                                                 Πρόεδρος


Ανχης ε.α Γιώτης Παναγιώτης                           Υπλγος ε.α Στέφος Ευάγγελος

ΤΑ ΜΕΛΗ


Τχης ε.α Μέρμηγκας Γεώργιος
Ανθλγός ε.α Παλιούρα Μαρία
Ανθ/μος ε.α Μήτσιου Αλέξανδρος

                                                                                   Ακριβές Αντίγραφο


                                                                                    Μέρμηγκας Γεώργιος

                                                                                                Τχης ε.α

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου