ΚΑΑΥ

Tα γραφεία του Παραρτήματος είναι ανοικτά από 10:00 έως 12:00 , Δευτέρα -Τετάρτη και Παρασκευή.

Παρασκευή, 20 Απριλίου 2018

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΑΑΣ / ΤΡΙΚΑΛΩΝ

Τοπικά Συμβούλια Παραρτημάτων


Απόσπασμα Πρακτικού υπ΄ αριθμ 12 της 28 Μαρτίου 2018 Αριθμός Απόφασης 164/12/28-03-2018/12/ΕΑΑΣ.

Με το παραπάνω σχετικό εγκρίθηκε η παραίτηση δύο (2) μελών του ΤΣ του παραρτήματος Τρικάλων.

Η Ε.Α.Α.Σ./ Παράρτημα Τρικάλων ενημερώνει ότι όσοι εκ των μελών της ενώσεως ενδιαφέρονται να διορισθούν στο Τ.Σ. του Παραρτήματος να υποβάλλουν αιτήσεις επιθυμίας και βιογραφικά:
        - Στο Παράρτημα Τρικάλων μέχρι 27 Απρ 2018 και ώρα 1200.
        - Απευθείας στην ΕΑΑΣ με υποχρεωτική κοινοποίηση στο παράρτημα Τρικάλων.

Πληροφορίες στο Παράρτημα Τρικάλων (Γραμματεία). 
 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου